IEEE

IEEE brukes i ingeniørfag og i informasjons- og kommunikasjonsfag.

I teksten oppgis fortløpende nummerering i skarpe klammer [1] og [2] som gjentas før referansen i litteraturlista. Bruker du en spesiell side eller flere sider, oppgis dette slik: [1, s. 34] og [2, s. 5-6].

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Dette er Kildekompassets tolkning av IEEEs referanse manual. For mer informasjon om referanser i IEEE, se IEEE Reference Guide.

Bruker du EndNote? Last ned norske stiler her.

Artikkel med én forfatter

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter, "Artikkeltittel," Tidsskrifttittel, volum, heftenummer, sider, måned forkortet (om det finnes), år. doi:
 
[1] J. U. Buncombe, "Infrared navigation - Part I: Theory," IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. AES-4, nr. 3, s. 352-377, sep. 1944.

[2] X. Wu, "Inflow Turbulence Generation Methods," Annu. Rev. Fluid Mech., vol. 49, s. 23-49, 2017. [Online]. Hentet fra: http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-fluid-010816-060322

[3] R. Davidrajuh, "Modeling and implementation of supplier selection procedures for e-commerce initiatives," Industrial Management and Data Systems, vol. 103, nr. 1-2, s. 28-38, 2003. [Online]. Hentet fra: doi:10.1108/02635570310456878

Bruk hele tidsskriftstittelen hvis du ikke har forkortet tittel.

Bruk enten sidetall eller artikkelnummer.

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningene bort. 

 

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Date.

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, E-pub date, Type of article (skriv Online), DOI eller URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Artikkel med to til seks forfattere

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfattere, "Artikkeltittel," Tidsskrifttittel, volum, heftenummer, sider, måned forkortet (om det finnes), år, artikkelnummer. doi:

[1] J. Zhang og N. Tansu, "Optical gain and laser characteristics of InGaN quantum wells on ternary InGaN substrates," IEEE Photon. J., vol. 5, nr. 2, apr. 2013, art no. 2600111.

[2] A. Lekka, C. Turner, og P.P. Menon, "Anti-windup for a class of partially linearisable non-linear systems with application to wave energy converter control," IET Control Theory & Applications, vol. 10, nr. 18, s. 2403-2414, 2016. [Online]. Hentet fra: doi: 10.1049/iet-cta.2016.0296
 
[3] W. P. Risk, G. S. Kino, og H. J. Shaw, "Fiber-Optic Frequency Shifter Using a Surface Acoustic Wave Incident at an Oblique Angle," Opt. Lett., vol. 11, nr. 2, s. 115-117, feb. 1986. [Online]. Hentet fra: http://ol.osa.org/abstract.cfm?URI=ol-11-2-115

  

Bruk hele tidskriftstittelen hvis du ikke har forkortet tittel.

Bruk enten sidetall eller artikkelnummer.

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningene bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som "Journal article".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Date, Volume, Issue, Pages.
 

Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, E-pub date, Type of article (skriv Online), DOI eller URL.

Feltet Date brukes for utgivelsesdato eller utgivelsesmåned.  

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter. 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Artikkel med flere enn seks forfattere

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Første forfatter et al., "Tittel på artikkel," Tidsskrifttittel, volum, heftenummer, sider, måned forkortet (om det finnes), år. doi:
  
[1] J. B. Jakobsen et al., "Assessment of wind conditions at a fjord inlet by complementary use of sonic anemometers and lidars," Energy Procedia, vol. 110, s. 100-112. [Online]. Hentet fra: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215021773?via%3Dihub

[2] P. Kopyt et al., "Electric Properties of Graphene-Based Conductive Layers from Dc up to Terahertz Range," IEEE THz Sci. Technol., vol. 3, nr. 6, s. 480 - 490, mai 2016. [Online]. Hentet fra: doi: 10.1109/TTHZ.2016.2544142
  
[3] A. Hong et al., "Real-time holographic tracking and control of microrobots," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 2, nr. 1, s. 143-148, 2017. [Online]. Hentet fra: doi: 10.1109/LRA.2016.2579739


Bruk hele tidskriftstittelen hvis du ikke har forkortet tittel.

Bruk enten sidetall eller artikkelnummer.

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningene bort.

I EndNote

Artikkel i papirformat legges inn som "Journal article".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Date, Volume, Issue, Pages.

Feltet Date brukes for utgivelsesdato eller utgivelsesmåned.  


Artikkel hentet fra internett legges inn som "Electronic article".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, Type of work (skriv Online), DOI eller URL.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Bok med redaktør

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv. 

I litteraturlista

[#] Redaktør, red., Tittel på bok, utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år.
 
[1] A. Bourmistrov, red., International Arctic petroleum cooperation: Barents Sea scenarios. London: Routledge, 2015.

[2] M. G. Jaatun, G. Zhao og C. Rong, red., Cloud Computing: First International Conference, Cloudcom 2009, Beijing, China, December 1-4, 2009: Proceedings. Berlin: Springer, 2009.

For e-bok:

Redaktør, red., Tittel på bok, utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år.  [Online]. Hentet fra: DOI (evt. URL).

[1] K. W. Lai og D. E. O. Dewi, red., Medical Imaging Technology: Reviews and Computational Applications. Singapore: Springer Singapore, 2015. [Online]. Hentet fra: https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-287-540-2

I EndNote

Legges inn som "Edited book".
 
Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.).

For e-bok:

Editor, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.), Type of work (skriv Online), DOI. 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Bok med én forfatter

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv. 

I litteraturlista

[#] Forfatter, Tittel på bok, utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år.
 
[1] J. D. Cressler, Silicon earth: introduction to microelectronics and nanotechnology. 2. utg. Boca Raton, USA: CRC Press, 2016.

For e-bok:

[#] Forfatter, Tittel på bok, utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år, [Online]. Hentet fra: DOI (eller URL)

[2] W. Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Intern. utg. Boston, Mass.: Pearson education, 2013. [Online]. Hentet fra: https://www-dawsonera-com.ezproxy.uis.no/abstract/9780273793762  

I EndNote

Legges inn som "Book".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummeret og punktum, slik: 2.).

For e-book, bruk "Electronic book":

Fill in the fields Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummeret og punktum, slik: 2.), Type of medium (skriv Online), DOI.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Bok med to til seks forfattere

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfattere, Tittel på bok, utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år.
 
[1] T. Aven, M. Boyesen, O. Njå, K. H. Olsen og K. Sandve. Samfunnssikkerhet. Oslo: Universitetsforlaget, 2004.

For e-bok:

[#] Forfatter, Tittel på bok i kursiv, utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år, [Online]. Hentet fra: DOI (eller URL)

[2]  R. W. Allmendinger, N. Cardozo og D. M. Fisher. Structural geology algorithms: vectors and tensors. Cambridge: Cambridge univ. press, 2011. [Online]. Hentet fra: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uisbib/detail.action?docID=824466 

I EndNote

Legges inn som "Book".
 
Fyll ut feltene Author (trykk enter/linjeskift mellom forfatterne), Year, Title, Place published, Publisher. Utgave (skriv kun nummer og punktum, slik: 2).

For e-book, bruk "Electronic book":

Fill in the fields Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.), Type of medium (skriv Online), DOI.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Bok med flere enn seks forfattere

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv. 

I litteraturlista

[#] Første forfatter et al., Tittel på bok, utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år.
  
[7] R. Otnes et al., Underwater Acoustic Networking Techniques. Berlin: Springer, 2012.

I EndNote

Legges inn som "Book".
 
Fyll ut feltene Author (trykk enter/linjeskift mellom forfatterne), Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.).

For e-book, bruk "Electronic book":

Fill in the fields Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.), Type of medium (skriv Online), DOI.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Kapittel i bok med forfatter(e)

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

 

I litteraturlista

[#] Forfatter, "Tittel på kapittel," i Tittel på bok, utgave. Utgivelsessted: Forlag, år, sidetall på kapittel.  

[1] C. Histace, "Image restoration - Recent advances and applications," i Super-resolution restoration and image reconstruction for passive millimeter wave imaging. Rijeka, Croatia: InTech, 2012, s. 22-45.

 

Oppgi DOI eller URL for kapittel i e-bok:

[2] H. Cheng, "Road Detection and Tracking," i Autonomous Intelligent Vehicles: Theory, Algorithms, and Implementation, H. Cheng, London: Springer London, 2011, s. 33-59. [Online]. Hentet fra: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4471-2280-7_4.pdf

 

 

 

I EndNote

Legges inn som "Book section".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Book title, Place published, Publisher, Pages. Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.).

Kapittel i e-bok legges inn som "Electronic book section":

Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.), DOI

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Kapittel i bok med redaktør

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter av kapittel, "Tittel på kapittel," i Tittel på bok, utgave. Redaktør av bok, red. Utgivelsessted: Forlag, år, sidetall på kapittel.  

[1] A. A. Azab og H. Meling, "Decentralized service allocation in a broker overlay based grid," i Cloud computing: first international conference, M. G. Jaatun et al., red. Berlin: Springer, 2009, s. 200-211.

For e-artikkel:

[#] Forfatter av kapittel, "Tittel på kapittel," i Tittel på bok, utgave. Redaktør av bok, red. Utgivelsessted: Forlag, år, sidetall på kapittel. [Online]. Hentet fra: DOI (eller URL)

[1] Y. A. Yusoff, F. Mohamed, M. S. Sunar, og S. J. H. Chand, "State of the Art in the 3D Cardiovascular Visualization," i Medical Imaging Technology: Reviews and Computational Applications, K. W. Lai og D. E. O. Dewi, red., Singapore: Springer Singapore, 2015, s. 143-168. [Online]. Hentet fra: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-287-540-2_7

I EndNote

Legges inn som "Book section".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages. Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.).

Kapittel i e-bok legges inn som "Electronic book section":

Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.), DOI, Date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Konferansebidrag

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter(e), "Tittel på foredrag," presentert på Konferansens tittel, sted, land, dato eller år. 

[1] F. Wang, H. Chen, J. Zhao og C. Rong, "IDMTM: A novel intrusion detection mechanism based on trust model for ad hoc networks," presentert på 22nd International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Ginowan, Japan, 2008.

[2] P. Ingwersen and A. Elleby, "Do Open Access Working Papers Attract More Citations Compared to Printed Journal Articles from the Same Research Unit?," presentert ved Proceedings of the ISSI 2011 Conference : 13th International Conference of the International Society for Scientometrics & Informetrics, Durban, South Africa, 04.-07. July 2011, [Online]. Hentet fra: http://pure.iva.dk/da/publications/do-open-access-working-papers-attract-more-citations-compared-to-printed-journal-articles-from-the-same-research-unit(4d99e359-bb7a-427a-90eb-c1009723d316).html 

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".
  
Fyll ut feltene Author, Title, Editor (hvis det finnes), Conference name, Conference location (inkl. dato og år). DOI eller URL.


Elektronisk paper: fyll også ut:

Type (skriv Online), DOI eller URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Lover og forskrifter

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

Full tittel i kursiv, År.
 
[1] Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., 1961.

 

For e-lov:

Full tittel i kursiv, År. [Online]. Hentet fra: URL

[1]  Lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), 2008. [Online]. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-01-11-2?q=elektronisk

[2) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, [Online], 1998. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060

I EndNote

Legges inn som "Legal Rule or Regulation".


Fyll ut feltene Author (her skriver du inn lovens korttittel) Year, Title (full tittel på loven).


For lov hentet fra Internett:

Author (her skriver du inn lovens korttittel) Year, Title (full tittel på loven). Type of medium (legg inn Online), URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Master- eller doktorgradsavhandling

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter, "Tittel," Master-/doktorgradsavhandling, Institutt, Universitet, Utgivelssessted, år.
 
[1] C. Mathisen, "Effekter av UV-stråling på embryonalutvikling, vekst og morfologi hos Daphnia Magna," Hovedoppgave i biologi, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, Oslo, 2003.

For e-avhandling:

[#] Forfatter, "Tittel," Master-/doktorgradsavhandling, Institutt, Universitet, Utgivelssessted, år. Hentet fra: DOI (eller URL)

[2] M. G. Jaatun, "Security in Critical Information Infrastructures," Dr. Philos., Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Stavanger, Stavanger, Phd. no. 254, 2015. [Online]. Hentet fra: http://hdl.handle.net/11250/293101 

I EndNote

Legges inn som "Thesis".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Academic department, Place published, University, Degree, Document number.

For master/doktoradsavhandling funnet på Internett, legg til DOI.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Nettside

I teksten

IEEE Editorial Style Manual gir ingen løsning på hvordan vi skal referere til en nettressurs. Dette er Kildekompassets forslag:

Siteringer i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter, Tittel, år. Hentet fra: URL. Lastet ned: Lesedato.
    
[1] B. Pentz, Døgnåpent biblio på UiS, 2015. Hentet fra: http://www.uis.no/bibliotek/aktuelt/dognapent-biblio-pa-uis-article98438-8346.html. Lastet ned: 31.07.2017. 

[2] H. B. Borchgrevink, Lager tidskapsel fylt med prøver fra norsk natur, 2017. Hentet fra: http://forskning.no/2017/07/bli-med-inn-i-banken/produsert-og-finansiert-av/norsk-institutt-vannforskning-niva. Lastet ned: 03.08.2017.

I EndNote

Legges inn som "Web page".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Access Date, type of medieum (skriv Online), URL.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Nettside uten personlig forfatter

I teksten

IEEE Editorial Style Manual gir ingen løsning på hvordan vi skal referere til en nettressurs. Dette er Kildekompassets forslag:

Siteringer i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Institusjon, Tittel, år. Hentet fra: URL. Lastet ned: Lesedato.
  
[1] Universitetet i Stavanger, Organisasjonen, 2016. Hentet fra: http://www.uis.no/om-uis/organisasjonen/. Lastet ned: 14.04.2017.

[2] Petroleumstilsynet, Tilsyn med Aker BP - Skarv FPSO, 2017. Hentet fra: http://www.ptil.no/tilsynsrapporter/tilsyn-med-aker-bp-skarv-fpso-article12898-713.html. Lastet ned: 02.08.2017.

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll inn feltene Author (skriv institusjonsnavnet med komma etter for å hindre invertering) Year, Title, type of medium (skriv Online), URL.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Oppslagsverk på internett

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter av artikkel, "Tittel på artikkel," i Oppslagsverkets navn, år. Hentet fra: URL. Lastet ned: Lesedato.
 
[1] E. Tjønneland, "Etikk," i Store norske leksikon, 2009. [Online]. Hentet fra: http://snl.no/etikk. Lastet ned: 01.08.2017.

[2] B. J. Copeland, "Alan Turing (British mathematician and logician)," i Encyclopædia Britannica, 2017. [Online]. Hentet fra: http://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Alan-Turing/73839. Lastet ned: 11.07.2017.

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series Title, Type of medium (skriv Online), URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Patent

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Oppfinner(e), "Patentittel," patentnummer, dato.

[1] P. Tveit og T. Laursen, "Slepeanordning for barn på ski der slepet festes via skituppene på barnets ski," NO 300356, 16.06.1997.

[2] T. Mei og T. Yang, "Circuit and method for average - current regulation of light-emitting diodes," U.S. Patents 7 898 187 B1, 01.03.2012.

For e-patent:

Oppfinner(e), "Patentittel," patentnummer, dato. [Online]. Hentet fra: DOI (eller URL)

[1] L. M. R. Brooks, "Musical toothbrush with adjustable neck and mirror," 19.05.1992. [Online]. Hentet fra: NEXIS Library: LEXPAT File: DESIGN

 

I EndNote

Legges inn som "Patent".

Fyll ut feltene Inventor (trykk enter/linjeskift mellom oppfinnerne), Year, Title, Patent Version Number, Issue date.

For patent funnet på Internett:

Inventor (trykk enter/linjeskift mellom oppfinnerne), Title, Patent Version Number, Issue date, URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Rapport

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter, "Tittel," forkortet organisasjonsnavn, utgiversted, land, rapportnummer, dato. År. 

[1] J. H. Davis og J. R. Gocdell, "Calibration program for the 16-foot antemma," Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, Tech. memo. NGL-066-693, 15.11.1987.

For e-rapport:

Forfatter, "Tittel," forkortet organisasjonsnavn, utgiversted, land, rapportnummer, dato. År. Hentet fra: DOI (eller URL)

[2] GeoBasisNRW, "ATKIS - Digitale Topographisches Karte 1:25.000 (DTK25)," Bezirksregierung Koln, 2012. [Online]. Hentet fra: http://www.bezregkoeln.nrw.de/brkinternet/presse/publicationen/geobasis/
faltblatt_geobasis_atkis01.pdf 

I EndNote

Legges inn som "Report". Beskrivelse av rapporttypen og rapportnummer legges i TYPE (Tech Rep., Contract osv.).

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Institution, Date, (OBS; , etter dato), Type, URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Standard

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

Standardens tittel i kursiv, standardens nummer, dato.
 
[1] Areal- og volumberegning av bygninger, NS 3940, 2012.

[2] Light and lighting - Energy performance of lighting in buildings, ISO DIS 20086, 10.08.2017.

I EndNote

Legges inn som "Standard".
 
Fyll ut feltene Title, Document Number, Year.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Statistikk

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Utgiver/Statistikkprodusent, Tittel på statistikken, år. Hentet fra: URL

[1] Statistisk sentralbyrå, Studenter, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. 1. oktober 2009 og 2010. Foreløpige tall, 2011. [Online]. Hentet fra: http://www.ssb.no/emner/04/02/40/utuvh/tab-2011-01-27-01.htm

[2] Statistisk sentralbyrå,  Bruk av IKT i næringslivet, 2016. [Online]. Hentet fra: https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=iktbrukn&CMSSubjectArea=teknologi-og-innovasjon&checked=true

I EndNote

Legges inn som Web page.

Fyll ut feltene Author (husk komma etter Statistisk sentralbyrå, for å hindre invertering), Year, Title og URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×

Upublisert (samtale, e-post, manuskript, forelesning)

I teksten

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter, personlig kommunikasjon, forkortet måned, år.

[#] Forfatter, "Tittel på manuskript," upublisert.


[1] A. Harrison, personlig kommunikasjon, 4. mai 1995.

[2] B. Smith, "An approach to graphs of linear forms", upublisert.

[3] A. Brahms, "Representation error for real numbers in binary computer arithmetic," IEEE Computer Group Respository, Paper R-67-85.


Ved personlig samtale eller brevveksling, anbefaler vi nøyaktig dato, ikke bare måned.

Oppgi hvem du har snakket med, hvilken rolle denne personen spiller som er relevant i denne sammenhengen, hvordan kommunikasjonen har skjedd og tidspunkt.

Be alltid personen som har uttalt seg om å godkjenne at du siterer dem. Pass på at du siterer dem korrekt.

I EndNote

Legges inn som "Unpublished work".

For Unpublished work fyller du ut feltene Author, Year, Title, Date. Dersom år og måned mangler, skrives "upublisert" i feltet for år.

For Manuscript sløyfes Date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 03.09.2019
×