IEEE

IEEE brukes i ingeniørfag og i informasjons- og kommunikasjonsfag.

I teksten oppgis fortløpende nummerering i skarpe klammer [1] som gjentas før referansen i litteraturlista. Bruker du en spesiell side oppgis dette slik: [1:34].

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Se kapittel V i "IEEE Editorial Style Manual" for mer informasjon om stilen.


Artikkel med én forfatter

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter, "Artikkeltittel," Tittel på tidsskrift i kursiv, Volum, Heftenummer, Sidespenn, År.
 
 
[3] T. Aven, "On performance measures for multistate monotone systems," Reliability Engineering and System Safety, vol. 41, nr. 3,  s. 259-266, 1993.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue and Pages.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Artikkel med to til seks forfattere

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

Forfattere, "Tittel på artikkel", Tittel på tidsskrift i kursiv, Volum, Heftenummer, Sider, År.

 
[1] A. R. Hansen, O. Ekholm og M. Kjøller, "Health behaviour among non-western immigrants with danish citizenship," Scandinavian journal of public health, vol. 36, nr. 2, s. 205-210, 2008.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.
 
For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Artikkel med flere enn seks forfattere

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

Første forfatter et al., "Tittel på artikkel," Tittel på tidsskrift i kursiv, Volum, Heftenummer, Sider, År.
 
[1] A. Hong et al., "Real-time holographic tracking and control of microrobots," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 2, nr. 1, s. 143-148, 2017.

I EndNote


Legges inn som "Journal article".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages.
 
For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Avisartikkel

[#]

I litteraturlista

Forfatter, "Tittel på artikkel," Tittel på avis i kursiv, Sidetall, Utgivelsesdato.
 
[1] H. Inntjore, "Kan Agder likestilles?," Fædrelandsvennen, s.4, 2005.08.23.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Pages og Date.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Avisartikkel hentet fra internett (nettavis)

[#]

I litteraturlista


Artikkelforfatter, "Tittel på artikkel i anførselstegn," Avisens navn i kursiv, Dato. [Online]. Tilgjengelig fra: URL. [Nedlastingsdato].
 
[1] P. Leer-Salvesen, "Sin lønn verd?," Fædrelandsvennen, 28. oktober 2008. [Online].  Tilgjengelig fra: http://www.fvn.no/mening/debatt/article621538.ece?redir=true [Hentet 28. august 2011].

I EndNote

Legges inn som "Electronic article".


 Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title og URL. 

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Bok med redaktør

Sitering i teksten: [1], [2], osv. 

I litteraturlista

[#] Redaktør, red., Tittel på bok i kursiv. Utgivelsessted: Forlag, År.
 
[1] E. S. Tønnessen, red., Sammensatte tekster: barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

I EndNote

Legges inn som "Edited book".
 
Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Place published, Publisher.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Bok med én forfatter

Sitering i teksten: [1], [2], osv. 

I litteraturlista

[#] Forfatter, Tittel på bok i kursiv, Utgave. Utgivelsessted: Forlag, År.
 
[14] J. D. Cressler, Silicon earth: introduction to microelectronics and nanotechnology. 2. utg. Boca Raton, USA: CRC Press, 2016.

 

Merk: Vi anbefaler . etter tittelen, uavhengig om det er 1. utgave eller en seinere utgivelse.

I EndNote

Legges inn som "Book".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Bok med to til seks forfattere

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfattere, Tittel på bok i kursiv. Utgave. Utgivelsessted: Forlag, År.
 
[1] T. Aven, M. Boyesen, O. Njå, K. H. Olsen og K. Sandve. Samfunnssikkerhet. Oslo: Universitetsforlaget, 2004.

 

Merk: Vi anbefaler . etter tittelen, uavhengig om det er 1. utgave eller en seinere utgivelse.

I EndNote

Legges inn som "Book".
 
Fyll ut feltene Author (trykk enter/linjeskift mellom forfatterne), Year, Title, Place published, Publisher.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Bok med flere enn seks forfattere

Sitering i teksten: [1], [2], osv. 

I litteraturlista

[#] Første forfatter et al., Tittel på bok i kursiv. Utgave. Utgivelsessted: Forlag, År.
 
[7] R. Otnes et al., Underwater Acoustic Networking Techniques. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012.

 

Merk: Vi anbefaler . etter tittelen, uavhengig om det er 1. utgave eller en seinere utgivelse.

I EndNote

Legges inn som "Book".
 
Fyll ut feltene Author (trykk enter/linjeskift mellom forfatterne), Year, Title, Place published, Publisher, Edition.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

E-bok

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter(e), Tittel på bok i kursiv. Utgave. Utgivelsessted: Forlag, År. [E-bok]. Hentet fra: DOI eller URL
 
[1] C. H. Wu og C. Chen, Bioinformatics for comparative proteomics. New York: Humana Press, 2011. [E-bok]. Hentet fra: http://www.springer.com/gp/book/9781607619765

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition, Type of medium, DOI eller URL.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

E-post

Oppgi avsenders navn, tittel og evt. arbeidssted (informasjon om hvorfor personen siteres). Oppgi at det dreier seg om en e-post og datoen for når e-posten ble mottatt.

Be alltid personen som har uttalt seg om å godkjenne at du siterer dem og at du siterer dem korrekt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra e-posten.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Elektronisk artikkel

Siteringer i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

Elektronisk artikkel registreres som artikler i papir, men du kan ta med URL (internettadressen) eller DOI (Digital object identifier) til sist i referansen.

[#] Forfatter(e), "Tittel på artikkel," Tittel på tidsskriftet i kursiv, Volum, Heftenummer, Sider, År. [Online]. Hentet fra: URL (eller DOI)

[1] V. Kjelland, B. Ytrehus, T. Vikoren, S. Stuen, T. Skarpaas, og A. Slettan, "Borrielia burgdorferi sensu lato detected in skin of Norwegian mountain hares (lepus timidus) without signs of dissemination", Journal of Wildlife Diseases, vol. 47, nr. 2, s. 293-299, 2011. [Online].  Hentet fra: http://www.jwildlifedis.org/doi/pdf/10.7589/0090-3558-47.2.293

I EndNote

Legges inn som "Electronic article"
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, Type of work og URL eller DOI.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Forelesning

Oppgi forelesers navn, dato for forelesning og eventuelt tittel eller emne for forelesningen. Be foreleser sjekke om du siterer ham/henne korrekt

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra forelesningen.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Kapittel i bok med redaktør

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter av kapittel, "Tittel på kapittel," i Tittel på bok i kursiv, x utg., Redaktør av bok, Red. Utgivelsessted: Forlag: År, Sidespenn på kapittel. 
 

 [1] A. A. Azab og H. Meling, "Decentralized service allocation in a broker overlay based grid," i Cloud computing: first international conference, M. G. Jaatun et al., Red. Berlin: Springer, 2009, s. 200-211.

I EndNote

Legges inn som "Book section" .
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Konferansebidrag

Ikke alle foredrag som holdes på konferanser, publiseres etterpå. Du kan likevel sitere dem.

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter(e), "Tittel på foredrag," presentert på Konferansens tittel, Sted, Land, Dato, År. Hentet fra: DOI/URL


[1] F. Wang, H. Chen, J. Zhao og C. Rong, "IDMTM: A novel intrusion detection mechanism based on trust model for ad hoc networks," presentert på 22nd International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Ginowan, Japan, 2008.

Merk: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".
 
Fyll ut feltene Author, Title, Conference name, Conference location, Year.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Lover og forskrifter

[#]

I litteraturlista

Full tittel i kursiv, År.
 
[1] Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., 1961.

I EndNote

Legges inn som "Legal Rule or Regulation".


Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title (full tittel på loven).

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Master- eller doktorgradsavhandling

[#]

I litteraturlista

Forfatter, "Tittel," Master-/doktorgradsavhandling, Institutt, Universitet, Utgivelssessted, År.
 
[1] L. H. Daland, "Livskraften ebber ut: en undersøkelse av befolkningsendringen i utvalgte uthavnssamfunn mellom Lindesnes og Lista 1900-1970," Mastergradsavhandling, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder, Kristiansand, 2010.

I EndNote

Legges inn som "thesis".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Academic department, Place published, University og Thesis type.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Nettside

IEEE Editorial Style Manual gir ingen løsning på hvordan vi skal referere til en nettressurs. Dette er Kildekompassets forslag:

Siteringer i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Tilgjengelig: URL
   
[3] B. Pentz. (2015). Døgnåpent biblio på UiS. Tilgjengelig: http://www.uis.no/bibliotek/aktuelt/dognapent-biblio-pa-uis-article98438-8346.html

I EndNote

Legges inn som "Web page".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL

Ønsker du å få med lesedato i referansen kan du etter URL skrive: Hentet dd.mm.xxxx.

 

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Nettside uten personlig forfatter

IEEE Editorial Style Manual gir ingen løsning på hvordan vi skal referere til en nettressurs. Dette er Kildekompassets forslag:

Siteringer i teksten: [1], [2], osv.

 

 

I litteraturlista

[1] Institusjon. (År). Tittel i kursiv. Tilgjengelig: URL
  
[1] Universitetet i Stavanger. (2016). Organisasjonen. Tilgjengelig: http://www.uis.no/om-uis/organisasjonen/

 

 

I EndNote

 
Legges inn som "Web Page".


Fyll inn feltene Author (her skriver du institusjonsnavnet med komma etter for å hindre invertering) Year, Title og URL

Ønsker du å få med lesedato i referansen kan du etter URL skrive: Hentet dd.mm.xxxx.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Oppslagsverk på internett

[#]

I litteraturlista


Forfatter av artikkel. (År). "Tittel på artikkel" i Oppslagsverkets navn i kursiv. URL
 
[1] E. Tjønneland. (2009). "Etikk" i Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/etikk

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series Title og URL

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Patenter

[#]

I litteraturlista

Oppfinner(e), "Patentittel," Patentnummer, Dato, År.

 
 [1] P. Tveit og T. Laursen, "Slepeanordning for barn på ski der slepet festes via skituppene på barnets ski," NO 300356, 16. juli, 1997.

I EndNote

Legges inn som "patent".


Fyll inn feltene Inventor (trykk enter/linjeskift mellom oppfinnerne), Year, Title, Patent Version Number og Issue date.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Samtale /telefonsamtale

Oppgi hvem du har snakket med, hvilken rolle denne personen spiller som er relevant i denne sammenheng, hvordan kommunikasjonen har skjedd og tidspunkt.

Be alltid personen som har uttalt seg om å godkjenne at du siterer dem og at du siterer dem korrekt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra samtalen.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Standarder

[#]

I litteraturlista

Tittel på standarden i kursiv, Nummer på standarden, År.
 
[1] Areal- og volumberegning av bygninger, NS 3940, 2007.

I EndNote


Legges inn som "Standard".
 
Fyll ut feltene Title, Rule Number, Year.

Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Statistikk

[#]

I litteraturlista

Utgiver/Statistikkprodusent. (År). Tittel på statistikken i kursiv Tilgjengelig: URL

 [1] Statistisk sentralbyrå. (2011). Studenter, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. 1. oktober 2009 og 2010. Foreløpige tall Tilgjengelig: http://www.ssb.no/emner/04/02/40/utuvh/tab-2011-01-27-01.htm

I EndNote


Legges inn som Web page.


Fyll ut feltene Author (husk komma etter Statistisk Sentralbyrå, slik at det ikke inverteres), Year, Title og URL

 

Sist oppdatert: 17.02.2017
×