IEEE

IEEE brukes i ingeniørfag og i informasjons- og kommunikasjonsfag.

I teksten oppgis fortløpende nummerering i skarpe klammer [1] som gjentas før referansen i litteraturlista. Bruker du en spesiell side oppgis dette slik: [1:34].

Klikk på referansetypen under for å finne ut hvordan du skal referere til den. Du kan også sortere på ulike typer kilder (bok/artikkel osv).

Se kapittel V i "IEEE Editorial Style Manual" for mer informasjon om stilen.


Artikkel med én forfatter

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter, "Artikkeltittel," Tidsskrifttittel i kursiv, volum, heftenummer, sider, måned forkortet (om det finnes), år.
 
 
[1] J. U. Buncombe, "Infrared navigation - Part I: Theory," IEEE Trans. Aerosp. Electron Syst., vol. AES-4, nr. 3, s. 352-377, sep. 1944.

Bruk hele tidsskriftstittelen hvis du ikke har forkortet tittel.

Bruk enten sidetall eller artikkelnummer.

 

I EndNote

Legges inn som "Journal article".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Date, Volume, Issue, Pages.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Artikkel med to til seks forfattere

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

Forfattere, "Artikkeltittel," Tidsskrifttittel i kursiv, volum, heftenummer, sider (om det finnes), måned forkortet (om det finnes), år, artikkelnummer (om det finnes).

[1] J. Zhang og N. Tansu, "Optical gain and laser characteristics of InGaN quantum wells on ternary InGaN substrates," IEEE Photon. J., vol. 5, nr. 2, apr. 2013, art no. 2600111.

Bruk hele tidsskriftstittelen hvis du ikke har forkortet tittel.

Bruk enten sidetall eller artikkelnummer.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Date, Volume, Issue, Pages.
 
For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Artikkel med flere enn seks forfattere

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

Første forfatter et al., "Tittel på artikkel," Tidsskrifttittel i kursiv, volum, heftenummer, sider, måned forkortet (om det finnes), år.
 
[1] A. Hong et al., "Real-time holographic tracking and control of microrobots," IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 2, nr. 1, s. 143-148, 2017.

Bruk hele tidsskriftstittelen hvis du ikke har forkortet tittel.

Bruk enten sidetall eller artikkelnummer.

I EndNote


Legges inn som "Journal article".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Date, Volume, Issue, Pages.
 
For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Avisartikkel

[#]

I litteraturlista

Forfatter, "Tittel på artikkel," Tittel på avis i kursiv, Sidetall, Utgivelsesdato.
 
[1] H. Inntjore, "Kan Agder likestilles?," Fædrelandsvennen, s.4, 2005.08.23.

I EndNote

Legges inn som "Journal article".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Pages og Date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Avisartikkel hentet fra internett (nettavis)

[#]

I litteraturlista


Artikkelforfatter, "Tittel på artikkel i anførselstegn," Avisens navn i kursiv, Dato. [Online]. Tilgjengelig fra: URL. [Nedlastingsdato].
 
[1] P. Leer-Salvesen, "Sin lønn verd?," Fædrelandsvennen, 28. oktober 2008. [Online].  Tilgjengelig fra: http://www.fvn.no/mening/debatt/article621538.ece?redir=true [Hentet 28. august 2011].

I EndNote

Legges inn som "Electronic article".


 Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title og URL. 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Bok med redaktør

Sitering i teksten: [1], [2], osv. 

I litteraturlista

[#] Redaktør, red., Tittel på bok i kursiv. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år.
 
[1] A. Bourmistrov, red., International Arctic petroleum cooperation: Barents Sea scenarios. London: Routledge, 2015.

I EndNote

Legges inn som "Edited book".
 
Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Place published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Bok med én forfatter

Sitering i teksten: [1], [2], osv. 

I litteraturlista

[#] Forfatter, Tittel på bok i kursiv. utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år.
 
[14] J. D. Cressler, Silicon earth: introduction to microelectronics and nanotechnology. 2. utg. Boca Raton, USA: CRC Press, 2016.

I EndNote

Legges inn som "Book".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Bok med to til seks forfattere

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfattere, Tittel på bok i kursiv. utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år.
 
[1] T. Aven, M. Boyesen, O. Njå, K. H. Olsen og K. Sandve. Samfunnssikkerhet. Oslo: Universitetsforlaget, 2004.

I EndNote

Legges inn som "Book".
 
Fyll ut feltene Author (trykk enter/linjeskift mellom forfatterne), Year, Title, Place published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Bok med flere enn seks forfattere

Sitering i teksten: [1], [2], osv. 

I litteraturlista

[#] Første forfatter et al., Tittel på bok i kursiv. utgave. Utgivelsessted: Forlag forkortet, år.
 
[7] R. Otnes et al., Underwater Acoustic Networking Techniques. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012.

I EndNote

Legges inn som "Book".
 
Fyll ut feltene Author (trykk enter/linjeskift mellom forfatterne), Year, Title, Place published, Publisher, Edition.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

E-bok

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter(e), Tittel på bok i kursiv. Utgave. Utgivelsessted: Forlag, År. [E-bok]. Hentet fra: DOI eller URL
 
[1] C. H. Wu og C. Chen, Bioinformatics for comparative proteomics. New York: Humana Press, 2011. [E-bok]. Hentet fra: http://www.springer.com/gp/book/9781607619765

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition, Type of medium, DOI eller URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

E-post

Oppgi avsenders navn, tittel og evt. arbeidssted (informasjon om hvorfor personen siteres). Oppgi at det dreier seg om en e-post og datoen for når e-posten ble mottatt.

Be alltid personen som har uttalt seg om å godkjenne at du siterer dem og at du siterer dem korrekt.

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra e-posten.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Elektronisk artikkel

Siteringer i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

Elektronisk artikkel registreres som artikler i papir, men du kan ta med URL (internettadressen) eller DOI (Digital object identifier) til sist i referansen.

[#] Forfatter(e), "Tittel på artikkel," Tittel på tidsskriftet i kursiv, Volum, Heftenummer, Sider, År. [Online]. Hentet fra: URL (eller DOI)

[1] V. Kjelland, B. Ytrehus, T. Vikoren, S. Stuen, T. Skarpaas, og A. Slettan, "Borrielia burgdorferi sensu lato detected in skin of Norwegian mountain hares (lepus timidus) without signs of dissemination", Journal of Wildlife Diseases, vol. 47, nr. 2, s. 293-299, 2011. [Online].  Hentet fra: http://www.jwildlifedis.org/doi/pdf/10.7589/0090-3558-47.2.293

I EndNote

Legges inn som "Electronic article"
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, Type of work og URL eller DOI.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Forelesning

Oppgi forelesers navn, dato for forelesning og eventuelt tittel eller emne for forelesningen. Be foreleser sjekke om du siterer ham/henne korrekt

I litteraturlista

Tas ikke med i litteraturlista

I EndNote

Kan legges inn som "Personal communication" for å lagre de opplysningene du har fra forelesningen.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Kapittel i bok med redaktør

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter av kapittel, "Tittel på kapittel," i Tittel på bok i kursiv. utgave,  Redaktør av bok, red. Utgivelsessted: Forlag: år, sidetall på kapittel. 
 

 [1] A. A. Azab og H. Meling, "Decentralized service allocation in a broker overlay based grid," i Cloud computing: first international conference, M. G. Jaatun et al., red. Berlin: Springer, 2009, s. 200-211.

I EndNote

Legges inn som "Book section" .
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Editor, Book title, Place published, Publisher, Pages.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Konferansebidrag

Ikke alle foredrag som holdes på konferanser, publiseres etterpå. Du kan likevel sitere dem.

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter(e), "Tittel på foredrag," presentert på Konferansens tittel, sted, land, dato, år. 


[1] F. Wang, H. Chen, J. Zhao og C. Rong, "IDMTM: A novel intrusion detection mechanism based on trust model for ad hoc networks," presentert på 22nd International Conference on Advanced Information Networking and Applications, Ginowan, Japan, 2008.

 

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".
 
Fyll ut feltene Author, Title, Conference name, Conference location (inkl. dato og år). DOI eller URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Lover og forskrifter

[#]

I litteraturlista

Full tittel i kursiv, År.
 
[1] Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., 1961.

I EndNote

Legges inn som "Legal Rule or Regulation".


Fyll ut feltene Author (her skriver du inn korttittelen til loven) Year, Title (full tittel på loven).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Master- eller doktorgradsavhandling

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

Forfatter, "Tittel," Master-/doktorgradsavhandling, Institutt, Universitet, Utgivelssessted, år.
 
[1] C. Mathisen, "Effekter av UV-stråling på embryonalutvikling, vekst og morfologi hos Daphnia Magna," Hovedoppgave i biologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, Oslo, 2003.

I EndNote

Legges inn som "Thesis".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title, Academic department, Place published, University, Thesis type.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Nettside

IEEE Editorial Style Manual gir ingen løsning på hvordan vi skal referere til en nettressurs. Dette er Kildekompassets forslag:

Siteringer i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter. (År). Tittel i kursiv. Tilgjengelig: URL
   
[3] B. Pentz. (2015). Døgnåpent biblio på UiS. Tilgjengelig: http://www.uis.no/bibliotek/aktuelt/dognapent-biblio-pa-uis-article98438-8346.html

I EndNote

Legges inn som "Web page".
 
Fyll ut feltene Author, Year, Title og URL

Ønsker du å få med lesedato i referansen kan du etter URL skrive: Hentet dd.mm.xxxx.

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Nettside uten personlig forfatter

IEEE Editorial Style Manual gir ingen løsning på hvordan vi skal referere til en nettressurs. Dette er Kildekompassets forslag:

Siteringer i teksten: [1], [2], osv.

 

 

I litteraturlista

[1] Institusjon. (År). Tittel i kursiv. Tilgjengelig: URL
  
[1] Universitetet i Stavanger. (2016). Organisasjonen. Tilgjengelig: http://www.uis.no/om-uis/organisasjonen/

 

 

I EndNote

 
Legges inn som "Web Page".


Fyll inn feltene Author (her skriver du institusjonsnavnet med komma etter for å hindre invertering) Year, Title og URL

Ønsker du å få med lesedato i referansen kan du etter URL skrive: Hentet dd.mm.xxxx.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Oppslagsverk på internett

[#]

I litteraturlista


Forfatter av artikkel. (År). "Tittel på artikkel" i Oppslagsverkets navn i kursiv. URL
 
[1] E. Tjønneland. (2009). "Etikk" i Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/etikk

I EndNote

Legges inn som "Web Page".

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Series Title og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Patent

[#]

I litteraturlista

Oppfinner(e), "Patentittel," patentnummer, dato, år.

 
 [1] P. Tveit og T. Laursen, "Slepeanordning for barn på ski der slepet festes via skituppene på barnets ski," NO 300356, 16. juli, 1997.

[2] T. Mei og T. Yang, "Circuit and method for average - current regulation of light-emitting diodes," U.S. Patents 7 898 187 B1, 2011, mar. 1, 2012.

I EndNote

Legges inn som "Patent".


Fyll ut feltene Inventor (trykk enter/linjeskift mellom oppfinnerne), Year, Title, Patent Version Number, Issue date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Rapport

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter, "Tittel", forkortet organisasjonsnavn, utgiversted, land, rapportnummer, dato, år. 

[1] J. H. Davis og J. R. Gocdell, "Calibration program for the 16-foot antemma," Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, Tech. memo. NGL-066-693, nov. 15, 1987.

I EndNote

Legges inn som "Report". Beskrivelse av rapporttypen og rapportnummer legges i TYPE (Tech Rep., Contract osv.)

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Institution, Date, Type. OBS; , etter dato.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Standard

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

Standardens tittel i kursiv, standardens nummer, dato, år.
 
[1] Areal- og volumberegning av bygninger, NS 3940, 2007.

[2] IEEE Criteria for Class IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969.

[3] Letter Symbols for Quantities, ANSI Standard Y10.5-1968.

I EndNote


Legges inn som "Standard".
 
Fyll ut feltene Title, Document Number, Year.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Statistikk

[#]

I litteraturlista

Utgiver/Statistikkprodusent. (År). Tittel på statistikken i kursiv Tilgjengelig: URL

 [1] Statistisk sentralbyrå. (2011). Studenter, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. 1. oktober 2009 og 2010. Foreløpige tall Tilgjengelig: http://www.ssb.no/emner/04/02/40/utuvh/tab-2011-01-27-01.htm

I EndNote


Legges inn som Web page.


Fyll ut feltene Author (husk komma etter Statistisk Sentralbyrå, slik at det ikke inverteres), Year, Title og URL

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×

Upublisert (samtale, e-post, manuskript)

Sitering i teksten: [1], [2], osv.

I litteraturlista

[#] Forfatter, privat kommunikasjon, forkortet måned, år.

[#] Forfatter, "Tittel på manuskript," upublisert.

 

[1] A. Harrison, privat kommunikasjon, mai 1995.

[2] B. Smith, "An approach to graphs of linear forms", upublisert.

[3] A. Brahms, "Representation error for real numbers in binary computer arithmetic," IEEE Computer Group Respository, Paper R-67-85.


Ved personlig samtale eller brevveksling, forslår vi nøyaktig dato, ikke bare måned.

Oppgi hvem du har snakket med, hvilken rolle denne personen spiller som er relevant i denne sammenhengen, hvordan kommunikasjonen har skjed og tidspunkt.

Be alltid personen som har uttalt seg om å godkjenne at du siterer dem. Pass på at du siterer dem korrekt.

 

 

I EndNote

Legges inn som "Unpublished work" eller "Manuscript".

For Unpublished work fyller du ut feltene Author, Year, Title, Date. Dersom år og måned mangler, skrives "upublisert" i feltet for år.

For Manuscript sløyfes Date.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ
Sist oppdatert: 17.02.2017
×