Journal article with 6 or 7 authors

In-text citations

Format:  Bare første forfatter nevnes + et. al. og år: sidetall.

Eks.:  Pfennig et al. 2016: 196

In the reference list

Format:  Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1:  Pfennig, A., Ritter, P. S., Höfler, M., Lieb, R., Bauer, M., Wittchen, H. U. & Beesdo-Baum, K. (2016). Symptom characteristics of depressive episodes prior to the onset of mania or hypomania. Acta Psychiatrica Scandinavica, 133(3), 196-204. https://doi.org/10.1111/acps.12469

Eks. 2:  Jang, B.-S., Kallåk, B., Lee, C.-H., Ko, D.-E., Suh, Y.-S., & Yang, Y.-S. (2010). A process-centric ship design management framework. Official Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers, 15(1), 23-33. Hentet fra http://link.springer.com/article/10.1007/s00773-009-0071-4

Merknad: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer, kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

We have many good answers in our FAQ!

Last modified on: October 11th, 2021