Report

In-text citations

Disse dokumenttypene kan ligne bøker og e-bøker og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Noen har en seriekode eller rapportnavn- og nummer, og dette oppgis da i parentes etter tittelen.

Format: Forfatters etternavn/Institusjon år: sidetall

Eks.: Bergan 2017: 15

In the reference list

Format: Forfatters etternavn, A.A/Institusjon. (publiseringstidspunkt). Tittel i kursiv (seriekode/Rapportnavn og -nr). Utgivelsessted: Forlag. (eller Hentet [lest-dato] fra https://url)

Eks.: Bergan, M. A. (2017). Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017: Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret (NINA Rapport 1392). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2485755

I EndNote

Legges inn som Government documents

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Report number og URL

Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher

We have many good answers in our FAQ!

Last modified on: November 11th, 2021