Å henvise til kilder er en viktig del av vitenskapelig kommunikasjon. Det finnes en rekke kilder som kan være aktuelle å bruke innenfor ditt fagfelt, og derfor er det viktig å kunne vurdere hvilke som passer til hva når du skal skrive et vitenskapelig arbeid.  

Når du skal argumentere for et synspunkt er det lurt at du støtter deg på tidligere forskning som bygger opp om dine påstander. Da må disse kildene også holde en viss kvalitet.  

Tipsene på disse sidene er veiledende hjelp til å vurdere kilder til akademiske tekster ved en høgskole eller et universitet. Hvilke kilder som passer i din oppgave vil være avhengig av konteksten, og må vurderes individuelt. Samtidig finnes det noen generelle momenter som du bør være oppmerksom på når du skal vurdere en kilde.