En vitenskapelig kilde oppgir alltid den tidligere forskningen som den bygger på. Vær ekstra kritisk til innholdet dersom kildene ikke er oppgitt. Referanselisten gir leseren et raskt overblikk om det blir henvist til relevant forskning. Dette er et kvalitetskriterium og et viktig aspekt i vurderingen av kilder. 

Sjekkliste:  

  • Har kilden en litteraturliste?  
  • Er henvisningene i teksten er ryddige og riktige? Finner du dem igjen i litteraturlisten? 
  • Er litteraturlisten er utformet på en slik måte at du enkelt kan finne igjen de oppgitte kildene? 
  • Er resonnementene i kilden forankret i andre troverdige kilder?
  • Inneholder kildene påstander eller fakta som ikke er underbygget med en kilde?