Innenfor kildekritikk snakker vi gjerne om primærkilder og sekundærkilder. Hvis kilden du henviser til er basert på forfatterens egne tanker og forskning regnes det som en primærkilde. Hvis du velger å henvise til det forfatteren har tolket ut fra en annen kilde vil det regnes som en sekundærkilde. Som hovedregel bør du alltid oppsøke primærkilden og henvise til den. Grunnen til dette er at du kan lese og forstå en kilde annerledes enn det andre har gjort før deg.

Noen ganger kopieres informasjon fra en kilde til en annen uten at dette er oppgitt. Denne informasjonen kan ha blitt endret eller tatt ut av sin opprinnelige sammenheng. Det er ulike grunner til at dette blir gjort. For eksempel vet ikke forfatteren hvordan han referer på riktig måte, eller så kan forfatteren ha gjort det bevisst for å fremme et bestemt synspunkt. Dette fører til at framstillingen i teksten kan bli forvrengt og misforstått.

Kilder som har blitt oversatt kan inneholde feil. Du bør primært bruke og henvise til originale kilder. 

Sjekkliste: 

  • Referer du til forfatterens egne tanker og forskning, eller til tanker og forskning forfatteren har hentet fra noen andre?
  • Er kildene er oppgitt? 
  • Henger innhold og språk sammen?
  • Får du mistanke om at klipp-og lim-funksjonen er flittig brukt? 
  • Er det noe som tyder på at kilden har blitt oversatt fra et annet språk?