Vitenskapelige artikler og bøker publiseres av forskere for å offentliggjøre nye forskningsresultater. En vitenskapelig artikkel er som oftest publisert i et vitenskapelig tidsskrift som utgis av et forlag eller en organisasjon, men kan også være publisert i en antologi (en artikkelsamling med redaktør). 

Det stilles mange krav til en vitenskapelig kilde. En vitenskapelig kilde kvalitetssikres ved fagfellevurdering (peer reviewing). Det vil si at én eller flere forskere innen samme fagfelt leser og går god for artikkelens kvalitet før den publiseres. Du kan finne ut om kilden er fagfellevurdert i selve artikkelen eller på utgivers hjemmeside.

Når du gjør litteratursøk i bibliotekets databaser kan du avgrense søket slik at du bare får opp det som er fagfellevurdert. 

Sjekkliste:  

  • Gir forskningsresultatene som presenteres ny innsikt? 
  • Er resultatene etterprøvbare slik at de kan anvendes i ny forskning senere? 
  • Er kilden fagfellevurdert? 
  • Har kilden korrekte henvisninger i tekst og korrekt litteraturliste?