Utgiveren av kilden du skal bruke sier ofte noe om hvor stor troverdighet den har. Dersom forlaget eller tidsskriftet er anerkjent skal du kunne være trygg på at kilden er kvalitetssikret. Det finnes norske og internasjonale rangeringssystemer for utgivere som sier noe om kvalitet og anerkjennelse. Du kan finne ut om tidsskriftet eller forlaget du vil bruke er registrert på Norsk senter for forskningsdata, som er et register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Dersom du skal bruke en nettside som kilde bør du sjekke hvem som er ansvarlig utgiver, og hva slags formål denne har med publikasjonen. 

Mange aviser har tradisjonelt hatt en partipolitisk tilhørighet. Dermed kan nyheter og hendelser være beskrevet ut fra et bestemt politisk ståsted. Vær oppmerksom på dette når du tar stilling til kildens objektivitet.

Sjekkliste: 

  • Er forlaget eller tidsskriftet anerkjent? Hva annet gir det ut?  
  • Har utgiveren noen omtalelser?
  • Hva er utgiverens omdømme? Er utgiverens hovedhensikt først og fremst kommersiell eller å bidra med solid kunnskap om et emne? 
  • Har nettsiden du bruker en lenke til «om oss» eller lignende? 
  • Er det mulig å kontakte utgiver? Domenenavnet forteller deg i hvilket land serveren er lokalisert, og hvilken type organisasjon dette er. 
  • Kan innholdet bekreftes av andre kilder?