Gode faglige kilder bør ha et tilnærmet feilfritt språk der sentrale begreper brukes konsekvent og korrekt. Troverdigheten svekkes i tilfeller hvor språket er slurvete og begrepsbruken virker tilfeldig.

Sjekkliste: 

  • Er språket uformelt og muntlig, eller formelt med bruk av faguttrykk? 
  • Er språket konsistent? Holder forfatteren seg til én måte å omtale temaet?  
  • Bruker forfatteren faglige begreper på en slik måte at de gir mening? 
  • Er språket godt, uten skrivefeil og klart formulert? 
  • Er kilden ryddig og strukturert? Eller er det unødvendige illustrasjoner og bilder, og uoversiktlig layout? 
  • Er teksten bygd opp på en måte som virker gjennomtenkt? 
  • Er figurer og tabeller klare og lette å lese? 
  • Er informasjonen presentert på en forståelig måte?