Du må vurdere om kilden informerer deg om fakta eller veldokumentert forskning som du kan stole på. Det kan hende forfatteren prøver å overbevise deg om eller selge deg noe uten tilstrekkelig faglig grunnlag. En slik kilde er ofte ensidig og mangler saklighet. Lekkert design kan få kilden til å fremstå mer troverdig enn den i utgangspunktet er. Pass deg for store ord som: den beste, den raskeste, den mest pålitelige, den tryggeste, den flotteste, den største og ikke minst all forskning viser… 

Sjekkliste: 

  • Uttaler forfatteren seg om noe han/hun har kunnskap om?
  • Har forfatteren publisert noe om emnet hos anerkjente utgivere?
  • Belyser kilden flere sider av temaet som blir presentert?
  • Er kilden nøytral og saklig, og begrunner den konklusjonene som trekkes?
  • Skaper emnet debatt (f.eks. klimasaker, helse- og ernæringssaker)? Skaff deg et bredt innblikk som dekker nyhets- og samfunnsdebatten og sjekk hva forskningen sier om emnet. 
  • Informerer kilden om hvilket fagfelt som dekkes og hvilket nivå eller målgruppe den er tilpasset?
  • Er det oppgitt kilder, og hvordan vurder du i så fall kvaliteten på disse?