APA 6th eksempel litteraturliste

Slik ser en litteraturliste ut når du bruker APA 6th. Litteraturlisten skal alfabetiseres på forfatterens etternavn. Flere verk av samme forfatter listes kronologisk. Ved flere utgivelser samme år av samme forfatter skilles disse fra hverandre med bokstaver. Eksempel: Olsen 2007a, Olsen 2007b. APA bruker hengende innrykk (hengemarg) i litteraturlista dersom siteringen strekker seg over mer enn én linje.

Kleivset, B. (2010). Noen 2010-nyheter [Bloggpost]. Hentet fra http://birgittekleivset.blogspot.com/2010/12/noen-2010-nyheter.html

Kristensen, R. (2005). Shimmering minor [CD]. Kristiansand: Ponca Jazz Records.

Lambert, T., & Harrison, C. (2005). Guns, germs and steel [DVD]. [s.l.]: National Geographic.

Sødal, T. (2008). Til skræk og exempel: Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Kristiansand: Portal forlag.

Se Kildekompassets eksempelsamling for APA-stilen med parenteser i teksten eller fotnoter.

Se APAs offisielle side for mer informasjon om stilen.