APA 6th

NB: APA 6th vil fra høsten 2023 ikke lenger være tilgjengelig i Kildekompasset. Vi anbefaler å heller bruke APA 7th.

Velg kildetype under for å se eksempler, og se flere tips og råd i vår APA 6th FAQ.

SORTER: