Artikkel med 1 forfatter

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

eller:

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatteretternavn, «Artikkeltittel,» Forkortet tidsskrifttittel i kursiv, volum, heftenummer, sider, måned forkortet (om det finnes), år. doi/URL:

Eks. 1: [1] J. U. Buncombe, «Infrared navigation – Part I: Theory,» IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. AES-4, nr. 3, s. 352-377, sep. 1944.

Eks. 1: [2] X. Wu, «Inflow Turbulence Generation Methods,» Annu. Rev. Fluid Mech., vol. 49, s. 23-49, 2017. [Online]. Hentet fra: http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-fluid-010816-060322

Eks. 1: [3] R. Davidrajuh, «Modeling and implementation of supplier selection procedures for e-commerce initiatives,» Industrial Management and Data Systems, vol. 103, nr. 1-2, s. 28-38, 2003. [Online]. Hentet fra: doi:10.1108/02635570310456878.

Merk:

Bruk hele tidsskriftstittelen hvis du ikke har forkortet tittel.

Bruk enten sidetall eller artikkelnummer.

Bruk fortrinnsvis DOI fremfor URL. Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningene bort. 

Dersom DOI blir benyttet avslutt med punktum. Dersom URL blir benyttet aldri avslutt med punktum.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Date.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, E-pub date, Type of work (skriv Online), DOI eller URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 1. mars 2022