Artikkel med 1 forfatter

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Forskningen på dette feltet er entydig [1].

eller:

Format: [referansenr, s. sidetall]

Eks.: Forskningen på dette feltet er entydig [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatteretternavn, «Artikkeltittel,» Forkortet tidsskrifttittel i kursiv, volum, heftenummer, sider/artikkelnummer, måned forkortet (om det finnes), år. doi/URL:

Eks. 1: [5] J. U. Buncombe, «Infrared navigation – Part I: Theory,» IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. AES-4, nr. 3, s. 352-377, sep. 1944.

Eks. 2: [10] R. Davidrajuh, «Modeling and implementation of supplier selection procedures for e-commerce initiatives,» Industrial Management and Data Systems, vol. 103, nr. 1-2, s. 28-38, 2003. doi:10.1108/02635570310456878.

Merk:

Bruk hele tidsskriftstittelen hvis det ikke er en
standardisert forkortet tittel.

Bruk fortrinnsvis DOI fremfor URL om du har det.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Date.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, E-pub date, Type of work (skriv Online), DOI eller URL.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 7. november 2022