Artikkel med 1 forfatter

Henvisning i teksten

Format: Forfatter år: sidetall

Ekempel: Audunson 2016: 21

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eksempel 1 uten DOI:

Audunson, R. (2016). Offentlighetens akvarium. Bok og bibliotek, 83(6), 20–21.

Eksempel 2 med DOI:

Mersland, R. (2011). The impact of international influence on microbanks’ performance: A global survey. International Business Review20(2), 163-176. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2010.07.006

Eksempel 3 med artikkelnummer eller e-lokator:

Jeong, T. (2021). Do more stress and lower family economic status increase vulnerability to suicidal ideation? Evidence of a U-shaped relationship in a large cross-sectional sample of South Korean adolescents. PLOS ONE, 16(4), Artikkel e0250794. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250794

Merknad: Oppgi DOI dersom dette finnes. Dersom du ikke har DOI brukes URL. Hvis URL viser til en passordbelagt tjeneste/database, skal du utelate opplysningen.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer, kuttes det bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 27. januar 2022