Artikkel med 2 forfattere

Henvisning i teksten

Format:  Begge forfatternes etternavn og år nevnes hver gang: sidetall

Eks.: Sointu & Woodhead 2008: 262

I litteraturlista

Format: Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1: Sointu, E. & Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion, 47(2), 259-276. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2008.00406.x

Eks. 2: Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 9(2), 193-211. Hentet fra http://www.idunn.no/ts/arbeid/2015/02/foer_tariffoppgjoeret_2016_adgangen_til_aa_opprette_brede_f

Merknad: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer, kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

Merknad: For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 24. august 2021