Artikkel med 2 forfattere

Henvisning i teksten

Format:  Begge forfatternes etternavn og år nevnes hver gang: sidetall

Eksempel: Odland & Færø 2015: 58

I litteraturlista

Format: Forfatterne. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eksempel 1 uten DOI:

Odland, A. M. & Færø, M. K. (2015). Frisk nok i dag? Foreldre & barn, 39(10), 57-59.

Eksempel 2 med DOI: 

Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 9(2), 193-211. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3088-2015-02-02

Eksempel 3 med artikkelnummer eller e-lokator:

Grèbol Jiménez, R. & Vall Castelló, J. (2021). The impact of temporary contracts on suicide rates. PLOS ONE, 16(5), Artikkel e0252077. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252077

Merknad: Oppgi DOI dersom dette finnes. Dersom du ikke har DOI brukes URL. Hvis URL viser til en passordbelagt tjeneste/database, skal du utelate opplysningen.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer, kuttes det bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

Merknad: For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

 

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 27. januar 2022