Artikkel med 21 eller flere forfattere

Henvisning i teksten

Format: (Første forfatters etternavn et al., år, s. sidetall.)

Eksempel: (Adam et al., 2017, s. 99)

I litteraturlista

De 19 første forfatterne tas med, etterfulgt av (…) og deretter siste forfatter.

Format: Forfatters etternavn, A. A., Forfatters etternavn, B. B., … Forfatters etternavn, Å. Å. Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(nummer), sidetall. https://doi.org/<doinummer>

Eksempel 1 med Doi:

Acernese, F., Amico, P., Alshourbagy, M., Antonucci, F., Aoudia, S., Astone, P., Avino, S., Babusci, D., Ballardin, G., Barone, F., Barsotti, L., Barsuglia, M., Bauer, T. S., Beauville, F., Bigotta, S., Birindelli, S., Bizouard, M. A., Boccara, C., Bondu, F., … Yvert, M. (2007). Status of coalescing binaries search activities in Virgo. Classical and Quantum Gravity, 24(23), 5767-5775. https://doi.org/10.1088/0264-9381/24/23/003

Eksempel 2 med artikkelnummer eller e-lokator:

Adam, J., Adamová, D., Aggarwal, M. M., Aglieri Rinella, G., Agnello, M., Agrawal, N., Ahammed, Z., Ahmad, S., Ahn, S. U., Aiola, S., Akindinov, A., Alam, S. N., Albuquerque, D. S. D., Aleksandrov, D., Alessandro, B., Alexandre, D., Alfaro Molina, R., Alici, A., Alkin, A., … Zmeskal, J. (2017). Determination of the event collision time with the ALICE detector at the LHC. The European Physical Journal Plus, 132(2), Artikkel 99. https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11279-1

Merknad: Oppgi DOI dersom dette finnes. Dersom du ikke har DOI brukes URL. Hvis URL viser til en passordbelagt tjeneste/database, skal du utelate opplysningen.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer, kuttes det bort.

I EndNote

Legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL (DOI foretrekkes).

Merknad: For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Merknad: I Word/tekstbehandler må du redigere forfatterlista i slike referanser manuelt: Når du er helt ferdig med å sette inn referanser, velg Convert to plain text, deretter kan du slette forfattere fra lista og sette inn …

I Zotero

Legges inn som Tidsskriftsartikkel.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Volum, Nummer, Sider, Dato, DOI eller URL (DOI foretrekkes)

Merknad: For å legge inn flere forfattere trykker du på plusstegnet i feltet for forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 13. september 2022