Artikkel med 3–20 forfattere

Henvisning i teksten

Format: (Første forfatters etternavn et al., år, s. sidetall)

Eksempel: (Franzen et al., 2009, s. 17)

I litteraturlista

Alle forfatterne tas med.

Format: Forfatters etternavn, A. A., Forfatters etternavn, B. B., Forfatters etternavn, C. C., Forfatters etternavn, D. D., Forfatters etternavn, E. E. & Forfatters etternavn, F. F. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursivårgang(nummer), sidetall/artikkelnummer/e-lokator. https://doi.org/<doinummer>

Eksempel 1 uten DOI:

Howard, J., Bingener, C. & Howard, T. C. (2021). Essential strategies for inclusive teaching. Educational Leadership, 79(4), 38-43.

Eksempel 2 med DOI:

Kociumaka, T., Radoszewski, J. & Starikovskaya, T. (2019). Longest common substring with approximately k mismatches. Algorithmica, 81(6), 2633-2652. https://doi.org/10.1007/s00453-019-00548-x

Eksempel 3 med artikkelnummer eller e-lokator:

Franzen, J. L., Gingerich, P. D., Habersetzer, J., Hurum, J. H., von Koenigswald, W. & Smith, B. H. (2009). Complete primate skeleton from the middle Eocene of Messel in Germany: Morphology and paleobiology. PLoS ONE, 4(5), Artikkel e5723. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0005723

Merknad: Oppgi DOI dersom dette finnes. Dersom du ikke har DOI brukes URL. Hvis URL viser til en passordbelagt tjeneste/database, skal du utelate opplysningen.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer, kuttes det bort.

I EndNote

Legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL (DOI foretrekkes).

Merknad: For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

I Zotero

Legges inn som Tidsskriftsartikkel.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Publikasjon, Volum, Nummer, Sider, Dato, DOI eller URL (DOI foretrekkes)

Merknad: For å legge inn flere forfattere trykker du på plusstegnet i feltet for forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 13. september 2022