Artikkel med 6 eller 7 forfattere

Henvisning i teksten

Format: (Første forfatters etternavn + et al., år, s. sidetall)

Eks.: (Pfennig et al., 2016, s. 196)

I litteraturlista

Format: Første forfatters etternavn, A. A., Andre forfatters etternavn, B. B. … &  Siste forfatters etternavn, F. F. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr.), sidespenn. https://doi.org/<doinummer>

Eks. 1: Pfennig, A., Ritter, P. S., Höfler, M., Lieb, R., Bauer, M., Wittchen, H. U. & Beesdo-Baum, K. (2016). Symptom characteristics of depressive episodes prior to the onset of mania or hypomania. Acta Psychiatrica Scandinavica, 133(3), 196-204. https://doi.org/10.1111/acps.12469

Eks. 2: Jang, B.-S., Kallåk, B., Lee, C.-H., Ko, D.-E., Suh, Y.-S. & Yang, Y.-S. (2010). A process-centric ship design management framework. Official Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers, 15(1), 23-33. Hentet fra http://link.springer.com/article/10.1007/s00773-009-0071-4

Merknad: Dersom du ikke har DOI eller URL, kuttes opplysningen bort.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer, kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

Artikkel fra internett legges inn som Electronic article.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (DOI foretrekkes)

 

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 24. august 2021