Artikkel med 8 eller flere forfattere

Henvisning i teksten

Format:  Bare første forfatter nevnes + et. al. og år: sidetall.

Eks.:  Zhang et al. 2013: 3186

I litteraturlista

Format:  De seks første forfatterne, … siste forfatter. (år). Artikkeltittel. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenr), sidespenn. https://doi.org.no/<doinummer>

Eks.:  Zhang, W., Wang, G., Liu, Y., Zhao, X., Zou, D., Zhu, C., . . . Zreiqat, H. (2013). The synergistic effect of hierarchical micro/nano-topography and bioactive ions for enhanced osseointegration. Biomaterials, 34(13), 3184-3195. https://doi.org/0.1016/j.biomaterials.2013.01.008

Eks.:  Kim, J., Cho, M., Hong, J. P., Bae, J., Cho, S. J., Hahm, B., . . . Chang, S. M. (2015). Gender differences in depressive symptom profile: Results from nationwide general population surveys in Korea. Journal of Korean Medical Science, 30(11), 1659-1666. Hentet fra https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630484/

Merknad: Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningen bort.

Merknad: Dersom artikkelen mangler opplysning om årgang eller heftenummer kuttes opplysningen bort.

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene :Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, DOI

Merknad: For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, DOI eller URL. (OBS: DOI foretrekkes)

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 24. august 2021