Artikkel med flere enn 6 forfattere

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

eller:

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn et al., «Tittel på artikkel,» Forkortet tidsskrifttittel i kursiv, volum, heftenummer, sider, måned forkortet (om det finnes), år. doi/URL:

Eks. 1: [1] J. B. Jakobsen et al., «Assessment of wind conditions at a fjord inlet by complementary use of sonic anemometers and lidars,» Energy Procedia, vol. 110, s. 100-112. [Online]. Hentet fra: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215021773?via%3Dihub

Eks. 2: [2] P. Kopyt et al., «Electric Properties of Graphene-Based Conductive Layers from Dc up to Terahertz Range,» IEEE THz Sci. Technol., vol. 3, nr. 6, s. 480 – 490, mai 2016. [Online]. Hentet fra: doi: 10.1109/TTHZ.2016.2544142.

Eks. 3: [3] A. Hong et al., «Real-time holographic tracking and control of microrobots,» IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 2, nr. 1, s. 143-148, 2017. [Online]. Hentet fra: doi: 10.1109/LRA.2016.2579739.

Merk:
Bruk hele tidskriftstittelen hvis du ikke har forkortet tittel.

Bruk enten sidetall eller artikkelnummer.

Bruk fortrinnsvis DOI fremfor URL. Dersom du ikke har DOI eller URL kuttes opplysningene bort.

Dersom DOI blir benyttet avslutt med punktum. Dersom URL blir benyttet aldri avslutt med punktum.

I EndNote

Artikkel i papirformat legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Date, Volume, Issue, Pages.

Feltet Date brukes for utgivelsesdato eller utgivelsesmåned.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, Type of work (skriv Online), DOI eller URL.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 24. august 2021