Artikkel med flere enn 6 forfattere

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Forskningen på dette feltet er entydig [1].

eller:

Format: [referansenr, s. sidetall]

Eks.: Forskningen på dette feltet er entydig [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn et al., «Tittel på artikkel,» Forkortet tidsskrifttittel i kursiv, volum, heftenummer, sider/artikkelnummer, måned forkortet (om det finnes), år. doi/URL:

Eks. 1: [9] J. B. Jakobsen et al., «Assessment of wind conditions at a fjord inlet by complementary use of sonic anemometers and lidars,» Energy Procedia, vol. 110, s. 100-112. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215021773?via%3Dihub

Eks. 2: [20] P. Kopyt et al., «Electric Properties of Graphene-Based Conductive Layers from Dc up to Terahertz Range,» IEEE THz Sci. Technol., vol. 3, nr. 6, s. 480 – 490, mai 2016. doi: 10.1109/TTHZ.2016.2544142.

Merk:

Bruk hele tidsskriftstittelen hvis det ikke er en
standardisert forkortet tittel.

Bruk fortrinnsvis DOI fremfor URL om du har det.

I EndNote

Artikkel i papirformat legges inn som Journal article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Journal, Date, Volume, Issue, Pages.

Feltet Date brukes for utgivelsesdato eller utgivelsesmåned.

Artikkel hentet fra internett legges inn som Electronic article.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Periodical title, Volume, Issue, Pages, Type of work (skriv Online), DOI eller URL.

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 7. november 2022