Artikkel i oppslagsverk: leksikon, ordbok o.l.

Henvisning i teksten

Format: Forfatters etternavn år eller «Artikkeltittel» år

Eks.: Caligor & Petrini 2018 eller «Backgammon» 2018

I litteraturlista

Artikler med forfatter:

Format trykt: Artikkelens forfatter(e). (publiseringstidspunkt). Artikkelens tittel: Undertittel. I Leksikonets
forfatter(e) eller redaktør(er) (Red.), Leksikonets tittel (utgave, bind, sidetall). Forlag.

Format online (med sist oppdatert dato): Artikkelens forfatter(e). (år, dato). Artikkelens tittel: Undertittel. I Leksikonets
forfatter(e) eller redaktør(er) (Red.), Leksikonets tittel. Arkivversjon av URL

Format online (uten sist oppdatert dato): Artikkelens forfatter(e). (publiseringstidspunkt). Artikkelens tittel: Undertittel. I Leksikonets
forfatter(e) eller redaktør(er) (Red.), Leksikonets tittel. Hentet <dato> fra URL

Eks. 1: Caligor, E. & Petrini, M. J. (2018). Narcissistic personality disorder: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis. I M. Friedman (Red.), UpToDate. Hentet 8. februar 2021 fra https://www.uptodate.com/contents/narcissistic-personality-disorder-epidemiology-pathogenesis-clinical-manifestations-course-assessment-and-diagnosis 

Eks. 2: Eilertsen, A. & Holm, A. (2020, 27. april). Dataspill. I Store norske leksikon. https://snl.no/.versionview/1150028

Eks. 3: VAR Healthcare. (2018). Kartlegging av ernæringsstatus. I VAR Healthcare. Hentet 9. februar 2021 fra https://www.varnett.no/portal/procedure/7488/15

 

Artikler uten forfatter:

Format trykt: Tittel på artikkel: Undertittel. (publiseringstidspunkt). I Leksikonets tittel i kursiv. Forlag.

Format online (med sist oppdatert dato): Tittel på artikkel: Undertittel. (År, dato). I Leksikonets tittel i kursiv. Arkivversjon av URL.

Format online (uten sist oppdatert dato): Tittel på artikkel: Undertittel. (publiseringstidspunkt). I Leksikonets tittel i kursiv. Hentet <dato> fra URL.

Eks. 2: Backgammon. (2018, 2. april). I Wikipedia. https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Backgammon&oldid=18381972

Eks. 3: Eufori. (u.å.). I Medisinsk ordbok. Hentet 14. mai 2020 fra https://www.ordnett.no/search?language=no&phrase=eufori

Merknad: For oppslagsverk som endres og som har arkiverte versjoner, finn sist oppdatert dato og lenke til den arkiverte versjonen. For oppslagsverk uten arkivversjon, inkluder Hentet + dato foran URL

I EndNote

Legges inn som Encyclopedia

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Date, Encyclopedia title, URL, Access date*

For å legge inn flere forfattere trykker du enter/linjeskift mellom hver forfatter. Har du ikke forfatteropplysning lar du Author-feltet stå tomt

* Brukes når du ikke har dato for sist oppdatering.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 9. august 2021