Artikler i oppslagsverk: leksika, ordbøker o.l.

Henvisning i teksten

Format: (Artikkelens forfatters etternavn, år)

Eks.: (Caligor, E. & Petrini, M. J, 2018)

I litteraturlista

Artikler med forfatter:

Format: Forfatters etternavn, A.A. (publiseringstidspunkt). Artikkelens tittel: Undertittel. I Bokens forfatter(e) eller redaktør (A.A, etternavn), Bokens tittel i kursiv (utgave, bind, sidetall). Utgivelsessted: Forlag. (eller Hentet [lest-dato] fra https://url)

Eks.: Caligor, E. & Petrini, M. J. (2018). Narcissistic personality disorder: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis. I R. Hermann (Red.), UpToDate. Hentet 14. mai 2018 fra https://www.uptodate.com

Artikler uten forfatter:

Format: Tittel på artikkel: Undertittel. (publiseringstidspunkt). I Leksikonets tittel i kursiv. Utgivelsessted: Forlag. (eller Hentet [lest-dato] fra https://url)

Eks.: Rock. (2018, 20. februar). I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/rock

I EndNote

Legges inn som Encyclopedia

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor, Encyclopedia Title, Edition, URL

Merknad: Dersom du ikke har URL, erstattes den med Place Published og Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 24. august 2021