Bilde/tabell/figur fra internett

Henvisning i teksten

Format: Omtalt bilde: Munch 1885-86

Bilde satt inn i teksten som illustrasjon: Beskrivelse av bildet i en bildetekst under bildet, det bør også merkes med Figur nr.

Figur 11935 Duesenberg Model J Cabriolet by d’Ieteren, 2018, av Junaidrao. (https://www.flickr.com/photos/junaidrao/38977789840/). CC BY-NC-ND 2.0.

I litteraturlista

Bilde på museumsnettside:

Format: Kunstner. (år).Bildets tittel [Maleri]. Museums navn, Sted. URL eller

Eksempel 1:

Munch, E. (1885–86). Det syke barn [Maleri]. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Norge. http://samling.nasjonalmuseet.no/no

Bilde fra bildebyrå mm:

Format: Kunstner. (Publiseringstidspunkt). Tittel [Beskrivelse]. Utgiver. https://xxxxx

Eksempel 2:

Henriques, B. (1958). American actress Marilyn Monroe at home [Fotografi]. Magnum Photos. https://www.magnumphotos.com/arts-culture/fashion/housecoats-bathrobes-dressing-gowns-rosalind-jana-fashion-archive-style/

Merknad: Bilder du har tatt selv eller bilder du har lisens for, skal ikke være med i litteraturlista.

I EndNote

Bildeteksten fyller du ut i tekstbehandlingsprogrammets funksjon for dette.

Innførsel som skal i litteraturlista, legges inn som Artwork.

Fyll ut feltene:  Artist, Year, Title, Place published*, Publisher, Description**, Type of Work, URL

*By, Land når man viser til museum

**Når verket ikke har tittel

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 22. juni 2022