Bilde/tabell/figur fra internett

Henvisning i teksten

Omtalt bilde: (Munch, 1885-86)

Bilde satt inn i teksten som illustrasjon: Beskrivelse av bildet i en bildetekst under bildet, det bør også merkes med Figur 1

Figur 1. «1935 Duesenberg Model J Cabriolet by d’Ieteren», 2018, av Junaidrao. (https://www.flickr.com/photos/junaidrao/38977789840/). CC BY-NC-ND 2.0.

I litteraturlista

Kunstner. (år). Bildets tittel [Maleri]. Hentet fra URL.

Munch, E. (1885-86). Det syke barn [Maleri]. Hentet fra http://samling.nasjonalmuseet.no/no

Junaidrao. (2018).1935 Duesenberg Model J Cabriolet by d’Ieteren. Hentet fra https://www.flickr.com/photos/junaidrao/38977789840

Bilder du har tatt selv, eller bilder du har lisens for skal ikke i litteraturlista.

I EndNote

Bildeteksten fyller du ut i tekstbehandlingsprogrammets funksjon for dette.

Innførsel som skal i litteraturliste legges inn som «Online multimedia».

Fyll ut feltene: Created By, Year, Title, Type of Work, URL.

I Zotero

Bildeteksten fyller du ut i tekstbehandlingsprogrammets funksjon for dette.

Innførsel som skal i litteraturliste legges inn som «Kunstverk»».

Fyll ut feltene: Tittel, Artist, Medium, Dato, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 16. august 2021