Bilde/tabell/figur fra internett

Henvisning i teksten

Omtalt bilde, format: (Kunstner, år)

Eksempel 1: (Munch, 1885-86)

Bilde satt inn i teksten som illustrasjon, format: Beskrivelse av bildet i en bildetekst under bildet, det bør også merkes med Figur nr.

Eksempel:

Figur 1. 1935 Duesenberg Model J Cabriolet by d’Ieteren, 2018, av Junaidrao. (https://www.flickr.com/photos/junaidrao/38977789840/). CC BY-NC-ND 2.0.

I litteraturlista

Format: Kunstner. (år). Bildets tittel [Maleri]. Museets navn, Sted. Evt URL

Eksempel 1:

Munch, E. (1885–86). Det syke barn [Maleri]. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Norge. http://samling.nasjonalmuseet.no/no

Format: Kunstner. (Publiseringstidspunkt). Tittel [Beskrivelse]. Utgiver. https://xxxxx

Eksempel 2:

Henriques, B. (1958). American actress Marilyn Monroe at home [Fotografi]. Magnum Photos. https://www.magnumphotos.com/arts-culture/fashion/housecoats-bathrobes-dressing-gowns-rosalind-jana-fashion-archive-style/

Merknad: Bilder du har tatt selv eller bilder du har lisens for, skal ikke være med i litteraturlista.

I EndNote

Bildeteksten fyller du ut i tekstbehandlingsprogrammets funksjon for dette.

Innførsel som skal i litteraturlista, legges inn som Artwork.

Fyll ut feltene: Artist, Year, Title, Place published*, Publisher, Description**, Type of Work, URL

Merknad: *By, Land når man viser til museum. **Når verket ikke har tittel

 

I Zotero

Bildeteksten fyller du ut i tekstbehandlingsprogrammets funksjon for dette.

Innførsel som skal i litteraturlista, legges inn som Kunstverk.

Fyll ut feltene: Tittel, Artist, Medium, Dato, Arkiv, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 12. juli 2022