Bilde/tabell/figur fra trykt kilde

Henvisning i teksten

Format: Forfatter av vertsdokumentet og år. Oppgi i teksten hva du har brukt.

Maleriet «The wise virgin» av Jay DeFeo er eksempel på beatkunst Forsgren 2008: s. 124

Bilde satt inn i teksten som illustrasjon: Beskrivelse av bildet i en bildetekst under bildet, samt angivelse av rettigheter. Bildeteksten bør også merkes med Figur 1 osv.

Figur 1. Fra «Social media: A contextual framework to guide research and practice,» av L. A. McFarland og R. E. Ployhart, 2015, Journal of Applied Psychology, 100, s. 1656 (https://doi.org/10.1037/a0039244). Copyright 2015 ved the American Psychological Association.

I litteraturlista

Både omtalt og gjengitt bilde/figur/tabell får vanlig innførsel i litteraturlista ut fra hvilken type kilde de står i: bok, artikkel, kapittel i bok osv.

Eksempel 1: 

Forsgren, F. (2008). Beatkunst i Norge. Press.

Eksempel 2:

McFarland, L. A. & Ployhart, R. E. (2015). Social media: A contextual framework to guide research and practice. Journal of Applied Psychology, 100, 1653-1677. https://doi.org/10.1037/a0039244

I EndNote

Legges inn som Book, Book section eller Journal article avhengig av kildetype

I Zotero

Legges inn som Bok, Del av bok eller Tidsskriftsartikkel avhengig av kildetype.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 22. oktober 2021