Bok

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format, trykt bok: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel på kapittel,» i Tittel på publisert bok, x utg. utgitt i by, (stat, kun US), Land: Forlag, år, kap. x, avsnitt x, s. xxx – xxx.

Merk: Er det flere enn 6 forfattere, skriv kun navn på førsteforfatter + et al.

Eks.: [1] L. Stein, “Random patterns,” i Computers and You, J. S. Brake, Red. New York, NY, USA: Wiley, 1994, s. 55–70

Format e-bok: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel på kapittel,» i Tittel på publisert bok, x utg. utgitt i by, (stat, kun US), Land: Forlag (forkortet), år, kap. x, avsnitt x, s. xxx – xxx. [Online]. Tilgjengelig: http://www.web.com

Eks.: [2] G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” i Plastics, vol. 3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Red., 2. utg. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, s. 15–64. [Online]. Tilgjengelig: http://www.bookref.com

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummeret og punktum, slik: 2.).

 

For e-book, bruk Electronic book.

Fill in the fields Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummeret og punktum, slik: 2.), Type of medium (skriv Online), DOI.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 16. august 2021