Bok med 1-6 forfattere

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Forskningen på dette feltet er entydig [1].

eller:

Format: [referansenr, s. sidetall]

Eks.: Forskningen på dette feltet er entydig [1, s. 74].

I litteraturlista

Trykt bok: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, Tittel på publisert bok, x utg. Utgitt i by, (stat, kun US), Land: Forlag, år.

Eks.: [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1986.

E-bok: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, Tittel på publisert bok, x utg. Utgitt i by, (stat, kun US), Land: Forlag, år [Online]. Tilgjengelig: http://www.web.com

Eks.: [2] P. B. Kurland and R. Lerner, Eds., The Founders’ Constitution. Chicago, IL, USA: Univ. of Chicago Press, 1987. [Online]. Available: http://press-pubs.uchicago.edu/founders/

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummeret og punktum, slik: 2.).

 

For e-book, bruk Electronic book.

Fill in the fields Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummeret og punktum, slik: 2.), Type of medium (skriv Online), DOI.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 14. november 2022