Bok med 1-6 forfattere

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Forskningen på dette feltet er entydig [1].

eller:

Format: [referansenr, s. sidetall]

Eks.: Forskningen på dette feltet er entydig [1, s. 74].

I litteraturlista

Trykt bok: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, B. B. Forfatters etternavn og C. C. Forfatters etternavn, Tittel på publisert bok, x utg. Utgitt i by, stat (gjelder kun USA), land: Forlag, år.

Eks.: [1] D. Cressler, Silicon Earth: Introduction to Microelectronics and Nanotechnology, 2. utg. Boca Ration, FL, USA: CRC Press, 2016.

E-bok: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, B. B. Forfatters etternavn og C. C. Forfatters etternavn, Tittel på publisert bok, x utg. Utgitt i by, stat (gjelder kun USA), Land: Forlag, år [Online]. doi/URL

Eks.: [13] J. Kahn og Johns Hopkins Project on Ethics Governance of Digital Contact Tracing Technologies, Digital Contact Tracing for Pandemic Response, 1. utg. Johns Hopkins Univ. Press. doi:10.1353/book.75831.

Eks.: [21] W. Allmendinger, N. Cardozo og D. M. Fisher. Structural geology algorithms: vectors and tensors. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 2011. Tilgjengelig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uisbib/detail.action?docID=824466

Merknad: Oppgi  DOI fremfor URL. Hvis URL viser til en passordbelagt tjeneste/database, skal du utelate opplysningen.

Merknad: Dersom boken ikke har utgivelsessted, skal du utelate opplysningen.

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummeret og punktum, slik: 2.).

 

For e-book, bruk Electronic book.

Fill in the fields Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummeret og punktum, slik: 2.), Type of medium (skriv Online), DOI.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 24. mars 2023