Bok med 1 forfatter

Henvisning i teksten

Format:  Forfatteren årstall: sidetall

Eks.:  Repstad 2014: 24

I litteraturlista

Format:  Forfatter. (år). Tittel i kursiv (utg.*). Forlag.

Eks.:  Repstad, P. (2014). Sosiologiske perspektiver for helse- og sosialarbeidere (3. utg.). Universitetsforlaget.

Merknad: *Når du har en publikasjon som er kommet i flere utgaver, skal utgaveopplysningene oppgis i litteraturlista. Du skal i slike tilfeller oppgi året for den utgaven du har brukt som kilde. Hvis boka du har brukt er første utgivelse, oppgis ikke utgaveinformasjon.

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Edition*, Publisher.

Merknad: *Ikke ved 1. utg.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 16. august 2021