Bok med 3–5 forfattere

Henvisning i teksten

Format:  Første gang nevnes alle forfatterene. Andre gang boken refereres til kan man oppgi første forfatter og [et al.] evt. [m.fl.]

Eks. første gang: Fasting, Doksheim & Vatnøy 2011: 11

Eks. øvrige ganger:  Fasting et al. 2011: 32

I litteraturlista

Format:  Forfattere. (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Eks.:  Fasting, M., Doksheim, M. & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Oslo: Civita.

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene: Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Edition*, Place published, Publisher.

Merknad: *Ikke ved 1. utg.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021