Bok med 3-5 forfattere

Henvisning i teksten

Format første gang: (Forfatter 1, Forfatter 2, Forfatter 3, Forfatter 4 & Forfatter 5, Årstall, Sidetall)

Eksempel første gang: (Fasting, Doksheim & Vatnøy, 2011, s. 11)

Format øvrige ganger: (Forfatter 1, et al., Årstall, Sidetall)

Eksempel øvrige ganger:  (Fasting et al., 2011, s. 32)

I litteraturlista

Format:  Forfattere. (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Eksempel:

Fasting, M., Doksheim, M. & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Oslo: Civita.

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene: Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Edition*, Place published, Publisher.

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

I Zotero

Legges inn som Bok.

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Utgave*, Utgiver, Dato

Merknad: *Ikke når det er 1. utgave.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 6. september 2021