Bok med 3 eller flere forfattere

Henvisning i teksten

Format:  (Første forfatters etternavn et al. årstall: sidetall)

Eks 1:  (Fasting et al. 2011: 32)

I litteraturlista

Format:  Forfattere. (år). Tittel i kursiv (utg.). Forlag.

Eks.:  Fasting, M., Doksheim, M. & Vatnøy, E. (2011). Den norske velferden. Civita.

Merknad: Dersom det er flere enn 20 forfattere gjelder samme regler som for artikkel: kun de 19 første nevnes etterfulgt av … og siste forfatter.

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene: Author (trykk på enter mellom hver forfatter for å skille mellom dem) Year, Title, Edition*, Publisher.

Merknad: *Ikke ved 1. utg.

Merknad: For kilder med flere enn 20 forfattere må du redigere forfatterlista i slike referanser manuelt i tekstbehandleren: Når du er helt ferdig med å sette inn referanser, velg Convert to plain text, deretter kan du slette forfattere fra lista og sette inn …

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 18. oktober 2022