Bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Forskningen på dette feltet er entydig [1].

eller:

Format: [referansenr, s. sidetall]

Eks.: Forskningen på dette feltet er entydig [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referensenr] A. A. Redaktørs etternavn, Red., Tittel på publisert bok. Utgitt i by, stat (gjelder kun USA), land: Utgiver, År.

Eks.: [11] J. S. Brake, Red., Computers and You. New York, NY, USA: Wiley, 1994.

Eks.: [14] A. Bonn, J. Vogel, Z. Makuch, A. Bowser, M. Haklay og S. Hecker, Red., Citizen Science : Innovation in Open Science, Society and Policy. UCL Press. 2018. Tilgjengelig: https://www.jstor.org/stable/j.ctv550cf2

Merknad: Oppgi  DOI fremfor URL. Hvis URL viser til en passordbelagt tjeneste/database, skal du utelate opplysningen.

Merknad: Dersom boken ikke har utgivelsessted, skal du utelate opplysningen.

I EndNote

Legges inn som Edited book.

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.).

 

For e-bok:

Editor, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.), Type of work (skriv Online), DOI (eller URL).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 24. mars 2023