Bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format:  Redaktør, år, sidetall

Eks.:  (Tønnessen, 2010, s. 52)

I litteraturlista

Format: Redaktør. (Red.). (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Eks.:  Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Når du har en publikasjon som er kommet i flere utgaver, skal utgaveopplysningene oppgis i litteraturlisten. Du skal i slike tilfeller oppgi året for den utgaven du har brukt som kilde. Hvis boken du har brukt er første utgivelse oppgis ikke utgaveinformasjon.

I EndNote

Legges inn som Edited book.

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Edition*, Place published og Publisher.

*Ikke ved 1. utgave.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021