Bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format:  Redaktør år: sidetall.

Eks.:  Tønnessen 2010: 99

I litteraturlista

Format:  Redaktørs etternavn, A.A. (Red.). (år). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: forlag.

Eks.:  Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.

I EndNote

Legges inn som Edited book.

Fyll ut feltene: Editor, Year, Title, Edition*, Place published, Publisher.

Merknad: *Ikke ved 1. utgave

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021