Bok med redaktør

Henvisning i teksten

Format:  Redaktør år: sidetall.

Eks.:  Tønnessen 2010: 99

I litteraturlista

Format: Redaktørs etternavn, A. A. (Red.). (år). Tittel i kursiv (utg.*). Forlag.

Eks.:  Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster: Barns tekstpraksis. Universitetsforlaget.

Merknad*Ikke ved 1. utgave

Merknad: Som hovedregel skal du vise til kapittelet/kapitlene du har brukt i redigerte bøker, ikke hele boka: se Kapittel / artikkel i bok med redaktør

I EndNote

Legges inn som Edited book.

Fyll ut feltene Editor, Year, Title, Edition* Publisher.

Merknad*Ikke ved 1. utgave.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 24. mai 2022