Bok, oversatt

Henvisning i teksten

Format:  [referansenr]

Eks: Tekst [1]

Format: [referansenr, s. sidenummer]

Eks.: Tekst [1, s. 74].

I litteraturlista

Format: [referansenr] A. A. Forfatters etternavn, «Tittel på kapittel,» i Tittel på publisert bok, Redaktør, Red., x utg. utgitt i by, stat (gjelder kun USA), Land: Forlag (på språk), år, kap. x, avsnitt x, s. xxx – xxx.

Merk: Er det flere enn 6 forfattere, skriv kun navn på førsteforfatter + et al.

Eks.: [1] L.S., Vygotsky, Thought and language, A., Kozulin, Red., Cambridge, Massachusets, USA: MIT press (på russisk), 2012

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene Author (trykk enter/linjeskift mellom forfatterne), Year, Title, Place published, Publisher. Utgave (skriv kun nummer og punktum, slik: 2).

For e-book, bruk Electronic book.

Fill in the fields Author, Year, Title, Place published, Publisher, Edition (skriv kun nummer og punktum, slik: 2.), Type of medium (skriv Online), DOI.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 24. mars 2023