Bok uten forfatter(e) og redaktør(er)

Henvisning i teksten

Format: Tittel i kursiv år: sidetall

Eks: Historisk riss for Vestfold 2005: 35

I litteraturlista

Format: Tittel i kursiv. (år). Utgiver.

Eks: Historisk riss for Vestfold: Vestfolds historiske utvikling fra 10000 f.Kr og til vår egen tid. (2005). Vestfold fylkeskommune.

Merknad: Når forfatter mangler, trer tittelen inn i forfatterens posisjon i referansen.

I EndNote

Legges inn som Book.

Fyll ut feltene: Year, Title, Publisher

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021