Bok uten personlig forfatter/organisasjon som forfatter

Henvisning i teksten

Format: Korporasjon årstall: sidetall

Eks.: American Psychological Association 2010: 35

I litteraturlista

Format: Korporasjon. (År). Tittel i kursiv (utg.). Utgivelsessted: Forlag.

Eks.: American Psychological Association. (2010). Concise rules of APA style. Washington, D.C.: American Psychological Association.

I EndNote

Legges inn som Book.

 

Fyll ut feltene: Author (husk komma på slutten for å unngå invertering), Year, Title, Edition*, Place Published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021