Bokanmeldelser

Henvisning i teksten

Format: Anmelders etternavn, årstall: sidetall

Eks: Helle 2010: 181

I litteraturlista

Format: Anmelders etternavn, A. A. (år). Tittel: Undertittel [Bokanmeldelse av Tittel på boken, av Forfatter]. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenummer), sidetall eller sidespenn.

Eks: Helle, K. (2010). Regionhistorie [Bokanmeldelse av Regionen – historiske perspektiver, aktuelle utfordringer: Agderseminaret 2008, av B. Seland (red.)]. Heimen, 47(2), 179-182.

Merknad: Anmeldelser publiseres i ulike kanaler. Følg den enkelte medietypens egenskaper når du setter opp referansen. Se forøvrig APA-manualen for flere eksempler: https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/01/APA-norsk.pdf

I EndNote

Legges inn som Journal Article.

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue og Type of Article (Her skriver du: Bokanmeldelse av bokens tittel).

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021