Bokanmeldelse

Henvisning i teksten

Format: (Amelderens etternavn, år, s. sidetall)

Eksempel: (Helle, 2010, s. 181)

I litteraturlista

Format: Anmelderens etternavn, A. A.. (år). Tittel: Undertittel [Anmeldelse av Tittel på boken, av Forfatter]. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenummer), sidetall eller sidespenn.

Eksempel: Helle, K. (2010). Regionhistorie [Anmeldelse av Regionen – historiske perspektiver, aktuelle utfordringer: Agderseminaret 2008, av B. Seland (Red.)]. Heimen, 47(2), 179–182.

Merknad: Anmeldelser publiseres i ulike kanaler. Følg den enkelte medietypens egenskaper når du setter opp referansen. Se APA-manualen på side 31-33: https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/01/APA-norsk.pdf

I EndNote

Anmeldelse fra tidsskrift: Legges inn som Journal Article

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue og Type of Article (Her fyller du ut: Anmeldelse av boken bokens tittel, av A. Forfatter – NB, du må legge på kursiv selv)

 

Anmeldelser fra nettside: Legges inn som Web page

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Publisher, Descriprion (Her fyller du ut: Anmeldelse av boken bokens tittel, av A. Forfatter – NB, du må legge på kursiv selv), Last update date, Url

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 3. september 2021