Bokanmeldelse internett

Henvisning i teksten

Format: (Amelderens etternavn, år, avsn.)

Eksempel: (Norheim, 2018, avsn. 3)

I litteraturlista

Format: Artikkelens forfatter(e). (publiseringstidspunkt). Tittel på artikkelen: Undertittel [Anmeldelse av
boka Tittel på boka, av F. F. Forfatter]. Nettsted. https://xxxxx

Eksempel:

Norheim, M. (2018, 3. mai). Galskap og gørr på Grønland [Anmeldelse av boka Rød mann/Sort mann, av K.Leine]. NRK. https://www.nrk.no/kultur/xl/galskap-og-gorrpa-gronland-1.14025151

Merknad: Anmeldelser publiseres i ulike kanaler. Følg den enkelte medietypens egenskaper når du setter opp referansen. Se APA-manualen på side 31-33: https://www.unit.no/sites/default/files/media/filer/2019/01/APA-norsk.pdf

I EndNote

Legges inn som Web page

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Publisher, Description (Her fyller du ut: Anmeldelse av boken bokens tittel, av A. Forfatter – NB, du må legge på kursiv selv), Last update date, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 3. september 2021