Bokanmeldelse internett

Henvisning i teksten

Format: (Amelderens etternavn, år, avsn.)

Eksempel: (Norheim, 2018, avsn. 3)

I litteraturlista

Format: Artikkelens forfatter(e). (publiseringstidspunkt). Tittel på artikkelen: Undertittel [Anmeldelse av
boka Tittel på boka, av F. F. Forfatter]. Nettsted. https://xxxxx

Eksempel:

Norheim, M. (2018, 3. mai). Galskap og gørr på Grønland [Anmeldelse av boka Rød mann/Sort mann, av K. Leine]. NRK. https://www.nrk.no/kultur/xl/galskap-og-gorrpa-gronland-1.14025151

Merknad: Anmeldelser publiseres i ulike kanaler. Følg den enkelte medietypens egenskaper når du setter opp referansen. Se også i den norske APA-manualen.

I EndNote

Legges inn som Web page

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Publisher, Description (Her fyller du ut: Anmeldelse av boken bokens tittel, av A. Forfatter – NB, du må legge på kursiv selv), Last update date, URL

I Zotero

Legges inn som Nettside

Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Nettsidens tittel, Nettstedtype (Her fyller du ut: Anmeldelse av boken bokens tittel, av A. Forfatter – NB, du må legge på kursiv selv), Dato, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 21. desember 2022