Bokanmeldelse

Henvisning i teksten

Format: Anmelders etternavn, årstall: sidetall

Eksempel: Helle 2010: 181

I litteraturlista

Format: Anmelders etternavn, A. A. (år). Tittel: Undertittel [Anmeldelse av Tittel på boken, av Forfatter]. Tidsskrifttittel i kursiv, årgang(heftenummer), sidetall eller sidespenn.

Eksempel:

Helle, K. (2010). Regionhistorie [Anmeldelse av Regionen – historiske perspektiver, aktuelle utfordringer: Agderseminaret 2008, av B. Seland (Red.)]. Heimen, 47(2), 179-182.

Merknad: Anmeldelser publiseres i ulike kanaler. Følg den enkelte medietypens egenskaper når du setter opp referansen. Se forøvrig den norske APA-manualen for flere eksempler.

I EndNote

Anmeldelser publisert i tidsskrift: Legges inn som Journal Article

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Journal, Volume, Issue og Reviewed Item (Her fyller du ut: Anmeldelse av boken bokens tittel, av A. Forfatter – NB, du må legge på kursiv selv).

 

Anmeldelser fra nettside: Legges inn som Web page

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Publisher, Descriprion (Her fyller du ut: Anmeldelse av boken bokens tittel, av A. Forfatter – NB, du må legge på kursiv selv), Last update date, Url

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 21. desember 2022