Brosjyre

Henvisning i teksten

Format: (Ansvarlig institusjon, år, s. sidetall)

Eksempel: (Miljødirektoratet, 2016, s. 14)

I litteraturlista

Format: Ansvarlig institusjon for brosjyren. (år). Tittel i kursiv [Brosjyre]. Utgiver. URL

Eksempel:

Miljødirektoratet. (2016). Slå et slag for slåttemarka! [Brosjyre]. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m566/m566.pdf

Merknad: Har du ikke URL, kuttes opplysningen.

Merknad: Er utgiver den samme som forfatter, kuttes opplysningen.

I EndNote

Legges inn som Report

Fyll inn Author, Year, Title, Publisher, Type, URL

 

I Zotero

Legges inn som Rapport

Fyll inn Tittel, Forfatter, Rapporttype, Dato og URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 10. desember 2021