Brosjyre

Henvisning i teksten

Format: (Ansvarlig institusjon, år, s. sidetall)

Eks.: (Miljødirektoratet, 2016, s. 14)

I litteraturlista

Format: Ansvarlig institusjon for brosjyren. (år). Tittel i kursiv [Brosjyre]. Utgivelsessted: Utgiver.

Eks.: Miljødirektoratet. (2016). Slå et slag for slåttemarka! [Brosjyre]. Trondheim: Miljødirektoratet.

Merknad: Er brosjyren hentet på nett bytter du ut Utgivelsessted: Utgiver med Hentet fra url….

I EndNote

Legges inn som «Audiovisual material»

Fyll ut feltene: Author, Year, Series title, Type, Place published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021