Brosjyre

Henvisning i teksten

Format: Ansvarlig institusjon år: sidetall

Eksempel: Miljødirektoratet 2016: 14

I litteraturlista

Format: Ansvarlig institusjon for brosjyren. (år). Tittel i kursiv [Brosjyre]. Utgiver. URL

Eksempel:

Miljødirektoratet. (2016). Slå et slag for slåttemarka! [Brosjyre]. Miljødirektoratet. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m566/m566.pdf

I EndNote

Legges inn som Report

Fyll ut: Author, Year, Title, Publisher, Type, URL

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 6. september 2021