Brosjyrer

Henvisning i teksten

Format: Ansvarlig institusjon år: sidetall

Eks.: Miljødirektoratet 2016: 14

I litteraturlista

Format: Ansvarlig institusjon for brosjyren. (år). Tittel i kursiv [Brosjyre]. Utgivelsessted: Utgiver.

Eks.: Miljødirektoratet. (2016). Slå et slag for slåttemarka! [Brosjyre]. Trondheim: Miljødirektoratet.

I EndNote

Legges inn som Audiovisual material.

Fyll ut feltene: Author, Year, Series title, Type, Place published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021