Dissens i NOU

Henvisning i teksten

Format: Forfatters etternavn år: sidetall

Eks: Orefellen 2011: 270

I litteraturlista

Format: Forfatters etternavn, A. A. (år). Tittel [Dissens til…]. I NOU i kursiv… (sidetall). Utgivelsessted: Utgiver.

Eks: Orefellen, H. (2011). Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre. [Dissens til Lovutvalg for vurdering av regler om tvang mv. i psykisk helsevern]. I NOU 2011:9: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. mai 2010: avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2011 (s. 263-287). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I EndNote

Legges inn som Audiovisual Material.

 

Fyll ut feltene: Author, Year, Title (her legges informasjon om dissens i skarpe klammer, og informasjon om  NOU, og sidetall i parentes), Place published, Publisher.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021