Doktorgradsavhandling og master- eller bacheloroppgave

Henvisning i teksten

Format: (Forfatters etternavn, år, s. sidetall)

Eks: (Listhaug, 2015, s. 32)

I litteraturlista

Trykt:

Format: Forfatters etternavn, A. A. (publiseringstidspunkt). Tittel: Undertittel (Doktoravhandling/Masteroppgave/Bacheloroppgave). Institusjon, Utgivelsessted.

Eks.: Listhaug, K. F. (2015). Spatial prepositions and second language acquisition: The acquisition of spatial prepositions in French by native speakers of Norwegian (Doktoravhandling). Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Merknad: Ved trykte avhandlinger utgitt på forlag brukes Utgivelsessted: Forlag i stedet for Institusjon, Utgivelsessted.

Fra internett:

Format: Forfatter(e)s etternavn. (publiseringstidspunkt). Tittel: Undertittel (Doktoravhandling/Masteroppgave/Bacheloroppgave, Institusjon evt. Land). Hentet fra https://url

Eks.: Jerpseth, H. (2017). Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making: A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Hentet fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-58501

I EndNote

Legges inn som Thesis.

Trykt: Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Place published, University og Thesis type.

Fra internett: Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Thesis type og URL.

Merknad: I feltet for «Thesis type» legges også institusjonsnavnet inn.

Merknad: Hentedato kommer med dersom feltet «Access Date» er fylt ut.

I Zotero

Legges inn som Avhandling.

Trykt: Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Type, Sted, Dato, Arkiv*

*Institusjon eller forlag

Fra internett: Fyll ut feltene: Tittel, Forfatter, Type, Universitet, Dato, URL, Arkiv

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021