Doktorgradsavhandling og master- eller bacheloroppgave

Henvisning i teksten

Format: Forfatters etternavn år: sidetall

Eks.: Dørum 2004: 32

I litteraturlista

Trykt:

Format: Forfatters etternavn, A. A.. (år). Tittel: undertittel i kursiv (Doktorgradsavhandling/ Masteroppgave/ Bacheloroppgave). Universitet, Utgivelsessted.

Eks.: Dørum, K. (2004). Romerike og riksintegreringen: Integreringen av romerike i det norske rikskongedømmet i perioden ca. 1000-1350 (Doktorgradsavhandling). Universitetet i Oslo, Oslo.

Merknad: Er den trykte doktoravhandlinger utgitt på forlag bytter du bare ut Institusjon, sted med Utgivelsessted: Forlag på samme måte som ved bøker.

Merknad: For avhandlinger som ligger i en betalingsdatabase, skal navnet på basen og dokumentkoden oppgis i stedet for sted/ utgiver.

Merknad: APA legger til land på alle institusjoner som ikke ligger i USA. Ta med land dersom det virker fornuftig ut fra norske forhold.

Fra internett:

Format: Forfatters etternavn, A. A. (år). Tittel: undertittel i kursiv (Doktorgradsavhandling/ Masteroppgave/ Bacheloroppgave, institusjon evt Land). Hentet fra URL

Eks: Nordtømme, S. (2016). På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet (Doktorgradsavhandling, Høgskolen i Sørøst-Norge). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2373513

I EndNote

Legges inn som Thesis.

Trykt: Fyll ut feltene Author, Year, Title, Place published, University og Thesis type.

 

Fra internett: Fyll ut feltene Author, Year, Title, Thesis type, URL.

Merknad: I feltet «Thesis type» legges også institusjonsnavnet inn.

Merknad: Hentedato kommer med dersom feltet «Access Date» er fylt ut.

Psst! Vi har mange gode svar i vår FAQ

Sist oppdatert: 17. august 2021